Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 111

Вправа 4

Ти (що зробиш?) досягнеш, піднімешся, втратиш, підкориш.

 

Вправа 5

Написали, чи виникали у твоєму житті труднощі, які ти подолав або хочеш подолати…

    

Вправа 6

Панда …

 

Вправа 7 

Фонд збереження природи рідного краю «Карпати». На емблемі намалюю смереку, а на її гілці великого лісового кота.  

 

Вправа 8

Всесвітній фонд природи — міжнародна організація, яка займаються збереженням природи. На її емблемі бачимо панду. Це чор­но-білий ведмідь, який у природі живе тільки на території Китаю.

Панди офіційно визнані націо­нальним багатством Китаю. Однак ці тварини пере­бувають на межі зникнення і потребують захисту. Тому панду зображено на емблемі організації, яка оберігає природу.

Перевірка орфограм: всесві́тній (ненаголошений звук [е], бо все́світ), приро́ди (за словником), займається (бо займаються), збереженням (за словником), бачимо (бо бачать),  ведмі́дь (за словником), живе́ (бо жив), Кита́ю (за словником), межі́ (бо меж), потребу́ють (бо тре́ба), за́хисту (захи́щений), оберіга́є (за словником).

 

Сторінка 112

Вправа 1

«Мауглі» Редьярд Кіплінґа.

 

Вправа 2

Дієслова в неозначеній формі: (що робити?) упасти, з’являтися, вилискувати, знати, наважуватися, бути, здаватися, любити.

Чорна тінь упала посеред кола. То з'являлася чорна пантера Багіра. У світлі місяця на хутрі ви­лискували чудові плями, мов намальовані. Всі знали Багіру. Ніхто не наважувався ставати їй на дорозі. Пантера була хитра, сміли­ва і нестримна. Але голос у неї був солодший за мед. Шерсть її здавалася м'якшою за пух.

Більш за все Мауглі любив ходити з Багірою в темну й теплу лісову хащу і засинати там на весь день.

Дієслова в минулому часі: (що зробила?) упала, (що робила?) з’являлася, (що робили?) вилискували, (що робили?) знали, (що робив?) наважувався, (що робила?) була, (що робив?) був, (що робила?) здавалася, (що робив?) любив.

 

Вправа 3

Індія.

 

Вправа 4

Цікаво було дізнатися, що довжина однієї з найбільших річок світу 3000 кілометрів.

 

Сторінка 113

Вправа 5  Виписали речення з дієсловами в минулому часі, підкреслили їх і позначили  число.

Індія розташувалася (одн.) на півострові Індостан. І назва країни, і назва півострова утворилися (мн.) від назви однієї з найбільших річок світу — Інд.

Визначаємо число дієслова за допомогою особового займенника: розташувалася (вона що зробила?, одн.), утворилися (вони що зробили?, мн.).

 

Вправа 6  Ім’я дівчинки починається і закінчується на голосний звук.

Са́мір (хлопчик), Е́кта (дівчинка).

 

Вправа 7 Слова ввічливості

Індійська мова

Українська мова

Намаскар.

Ан каісе хі?

Ме тік ху.

Алвіда.

Здрастуйте.

Як справи?

У мене все добре.

До побачення.

Вправа 8

Текст-опис павича або сенкан, використовуючи дієслова минулого часу…

 

Вправа 9 Позначили число дієслова в минулому часі.

В Індії з'явилися (мн.) перші йоги. У давні часи не­молоді люди йшли (мн.) в ліси й оселялися (мн.) там на самоті, далеко від людей. Вони їли (мн.) корінці та плоди дерев, пили (мн.) джерельну воду, молилися (мн.), виконували (мн.) фізичні вправи, корисні для здоров'я.

Нині йога стала (одн.) популярним заняттям серед молодих і літніх людей. Сучасні йоги живуть серед нас звичайним життям.

Визначаємо число дієслова минулого часу: з'явилися (що вони зробили?, мин. ч., мн.), йшли (що вони робили?, мин. ч., мн.), оселялися (що вони робили?, мин. ч., мн.), їли (що вони робили?, мин. ч., мн.), пили (що вони робили?, мин. ч., мн.),  молилися (що вони робили?, мин. ч., мн.), виконували (що вони робили?, мин. ч., мн.), стала (що вона зробила?, мин. ч., одн.)

 

Сторінка 114

Вправа 1 Дієслова на –ться, -шся

умиваєш себе — умиваєшся

одягаєш себе — одягаєшся

навчає себе — навчається

миють себе — миються

гріють себе — гріються

взуває себе — взувається

Вправа 2  Підкреслили дієслова та позначили їхнє число

умиваєш себе — умиваєшся (одн.)

одягаєш себе — одягаєшся (одн.)

навчає себе — навчається (одн.)

миють себе — миються (мн.)

гріють себе — гріються (мн.)

взуває себе — взувається (одн.)

Визначаємо число дієслова за допомогою особового займенника: ти умиваєшся (одн.), ти одягаєшся (одн.), він навчається (одн.), вони миються (мн.), вони гріються (мн.), він взувається (одн.)

Вправа 3

Великою популярністю в Індії користуються танці. Без них не обходиться жодний обряд. Мало знайдеться серед індійців тих, хто взагалі не вміє танцювати. Адже танцювати тут навчаються ще з дитячих років.

Перевіряємо орфограми: вели́кою (ненаголошений звук [е], бо ве́лич), користуються (дієслово на –ться), обходиться (дієслово на –ться), знайдеться (дієслово на –ться), навчаються (дієслово на –ться), дитя́чих (ненаголошений звук [и] за словником).

 

Вправа 4, 5

Український національний танець називається гопак.

Го-пак — це та-нець бо-йо-во-го ми-сте-цтва. Ко-жен рух у ньо-му на-га-ду-є бо-йо-вий у-дар но-га-ми з рі-зних по-зи-цій, на-віть си-дя-чи. Го-пак ви-ник під час бо-йо-вих тре-ну-вань ко-за-ків За-по-розь-ко-ї Сі-чі. То-му спо-ча-тку це був чо-ло-ві-чий та-нець. Жін-ки з'я-ви-ли-ся в го-па-ку то-ді, ко-ли йо-го по-ча-ли ви-ко-ну-ва-ти на сце-ні.

 

Сторінка 115

Вправа 6

На малюнку зліва танцюристи виконують український народний танець гопак.

На малюнку посередині дівчата виконують індійський танець.

На малюнку справа молодь демонструє хіп-хоп.

Танці: вальс, гопак, хіп-хоп, ча-ча-ча, танго.

 

Вправа 7

Написали, як ставишся до танців та який танець вмієш танцю­вати або тобі хотілося б навчитися…

 

Вправа 8 Дієслова поставили в теперішньому часі

Щороку в деяких індійських містах проводиться фестиваль слонів. Господарі слонів ретельно готуються до нього. Всіляко роз­фарбовують і наряджають тварин. Адже сподіваються перемогти в конкурсі на найкра­щого слона.

Фестиваль починається з маршу слонів, верблю­дів і коней. На цьому фестивалі відбуваються різні змагання між слонами та ігри.

Дієслова теперішнього часу: проводиться (що робить?), готуються (що роблять?), розфарбовують (що роблять?), наряджають (що роблять?), сподіваються (що роблять?), починається (що робить?), відбуваються (що роблять?)

 

Вправа 9  Підкреслили дієслова

Корови в Індії вважаються священними твари­нами. Чіпати і їсти їх не дозволяється. Тому вони вільно пересуваються дорогами. Можуть лежати на проїжджій частині стільки, скільки їм зама­неться. Водіям доводиться чекати, поки корова сама піде геть або об'їжджати її. В одному з регіонів Індії існує закон, за яким вимагається, щоб у кожної корови був документ з фотографією.

 

Сторінка 116

Вправа 1

Заголовок: «Мусони», «Індійські мусони», «Мусони в Індії»

 

Вправа 2 Під­креслили дієслова, позначили час

На берегах річки Інд утворюються (теп. ч.) величезні по­вені, які руйнують (теп. ч.) дороги, будинки, знищують (теп. ч.) посі­ви.

Розбір дієслова як частини мови:

1 руйнують.

2 що роблять?

3  що робити? руйнувати.

4 дієслово.

5 множина.

6 теперішній.

 

Вправа 3  Підкрес­лили дієслова

В Індії є цікаве о́зеро Самбхар. Вісім місяців на рік воно солоне і чотири — прісне. Під час восьмимісячної посухи з цього о́зера добувають до 200 тисяч тонн кухонної солі. А з червня по ве́ресень ллють безперервні дощі, і тоді Самбхар опріснюється.

Перевірка орфограм: о́зеро, о́зера (бо озер), кухонної (подовжений приголосний звук), ве́ресень (е в буквосполученні ере), безперервні (префікс без-), опріснюється (дієслово на –ться)

 

Сторінка 117

Вправа 4 Розібрали дієслова як частини мови

1 добувають

2 що роблять?

3  що робити? добувати

4 дієслово

5 множина

6 теперішній

1 опріснюється

2 що робить?

3  що робити? опріснювати

4 дієслово

5 однина

6 теперішній

Вправа 5, 6 Частини мови

За (прийм.) рік (ім.) студія (ім.) випускає (дієсл.) тисячу (числ.) різноманітних (прикм.) фільмів (ім.)

За (прийменник, не відповідає на питання) рік (іменник, що?) студія (іменник, що?) випускає (дієслово, що робить?) тисячу (числівник, скільки?) різноманітних (прикметник, яких?) фільмів (іменник, чого?)

 

Вправа 7

Написали, чи любиш дивитися фільми та які фільми найбіль­ше подобаються…

 

Вправа 8  Підкрес­лили дієслова в неозначеній формі, над іншими позначили час

В Індії у багатьох магазинах і складах чатують (теп. ч.) незвичайні сторожі — дресировані змії. Злодій ще не встигне (майб. ч.) зогледітись, як уже хтось в'ється (теп. ч.) навко­ло його ніг. Злочинець тремтить (теп. ч.) від страху і мимо­волі починає (теп. ч.) кричати, чим і виказує (теп. ч.) себе. Якщо він не покличе (майб. ч.) на допомогу, сторож задушить (майб. ч.) його.

Перевірка орфограм: багатьох (буквосполучення ьо, бо ба-га-тьох), незвича́йні (бо зви́чно),  не встигне (не з дієсловом пишемо окремо), в'ється (дієслово на –ться), крича́ти (бо крик), вика́зує (бо ви́казав), не покличе (не з дієсловом), сторож (правопис сумнівних дзвінких звуків, бо сто́рожа), задушить (друга дієвідміна, бо вони задушать).

Дієслова: чатують (що роблять?, теп. ч.), стигне (що зробить?, майб. ч.) зогледітись (що зробити?, неозн. ф.), в'ється (що робить?, теп. ч.), тремтить (що робить?, теп. ч.), починає (що робить?, теп. ч.) кричати (що робити?, неоз. ф.), виказує (що робить?, теп. ч.), покличе (що зробить?, майб. ч.), задушить (що зробить?, майб. ч.)

 

Сторінка 118

Вправа 1 Прислівник

Працюють (як ?) дружно, повертає (куди ?) вліво, стоїть (де ?) попереду, цвітуть (коли ?) навесні.

 

Вправа 2 З прислів'їв виписали прислівники з пов’язаними дієсловами

Чесне діло роби сміло. Хто йде вперед, за тим і перемога. Спочатку думай, а потім роби. Хвали день увечері. Удома і стіни гріють. Гірко поро­биш — солодко з'їси.

Роби сміло, йде вперед, спочатку думай, потім роби, хвали увечері, удома гріють, гірко поробиш, солодко з’їси.

Шукаємо прислівники: роби (як?) сміло; йде (куди?) вперед; (коли?) спочатку думай; (коли?) потім роби; хвали (коли?) увечері; (де?) удома гріють; (як?) гірко поробиш; (як?) солодко з’їси.

 

Вправа 3

Австралія.

Інші завдання дивись тут...