Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Варзацька Л., Трохименко Т." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 130

Вкрив де-ре-ва бі-ли-ми криль-ми мо-ро-зець ко-лю-чий, мов ши-пши-на. Бі-лі че-ре-ви-чки у зи-ми, бі-ла-бі-ла в не-ї ко-жу-ши-на. Бі-лі са-ни, бі-ло-гри-ві ко-ні, бі-лі ру-ка-ви-чки пу-хо-ві. Бі-лі що-ки, а ву-ста чер-во-ні, мов роз-кві-тлі ма-ки по-льо-ві.

1� Слова, не­наче фарби, змальовують кольори зими: білі черевички, біла-біла кожушина, білі сани, білогриві коні, білі рукавички, білі щоки, вуста червоні.

2� Позначили префікси в-, роз-: , .

Щоб перевірити префікс, слід підібрати спільнокореневі слова: вкрив (бо крив), розквітлі (бо квіт).

3� Слова, в коренях яких відбувається чергування приголосних звуків:

черевички, кожушина, пухові, рукавички, щоки, маки.

Перевірка: черевички – черевики, кожушина – кожух – у кожусі, пухові – пушинка – в пусі, рука – ручка – у руці, щоки – щічка – на щоці, мак – мачок – у маці.

 

Вправа 131

Саночки, школяр, мороз.

 

Вправа 132

2� Біле, біле поле. Ледве видніється шлях, що в'ється і зникає у нічному морозному тумані. Швидко біжать легкі саночки. То їде малий школяр з далекої шко­ли — та припізнилося бідне хлоп'я...

Пояснення орфографії: видні́ється (ненаголошений звук [и], бо ви́дно), легкі (дзвінкий приголосний звук перед глухим, бо легенько).

3� Слова з апострофом: в’ється, хлоп’я, солов’ї, пір’я, бур’ян, в’юн, сім’я, п’явка, об’ява.

 

Вправа 133 У сло­восполученнях позначили префікси і підкреслили прийменники.

І варіант:  від озера,  з гори,  в гараж.

ІІ варіант:  людей,  дроти,  пристрій.

 

Вправа 134 Підкресли слова з апострофом піс­ля префіксів

Пташка красна пір'ям, а людина — знанням.

Літо збирає, а зима з'їдає.

Що громада скаже, то і пан не розв'яже.

Струмки зіллються — річка, люди об'єднаються — сила.

Перевірка: пір'ям (у корені слова), з’їдає (після префікса, бо їда), розв’яже (у корені слова, бо в’яже), об'єднаються (після префікса, бо єднаються)

 

Вправа 135 П'ять слів з апострофом після префіксів

Об’ява, з’їзд, під’їзд, об’єднатися, об’їзд.

Школярі підготували об’яву про урочистий вечір.

З’їзд з гори вимагав уваги водія. Увечері мешканці зачиняли під’їзд. Учасники змагань мали об’єднатися у дві команди. Стрілка вказувала на об’їзд.

 

Вправа 136

Співзвучні поетичні слова і малюнок: в білім кожушку, бігати по твоїм сніжку.

2� Звукова модель слова

рум'яниш  [— ● — | = ●́ | — ● —]  звуковий розбір слова [р у м й а н и ш]

 

Вправа 137

Від’їзд, об’їзд, переїзд, заїзд.

2� Апостроф після префікса

До автостанції під'їхав автобус.

 

Вправа 138 Дібрали антоніми з апостро­фом після префіксів

Приїжджати — від’їжджати, зникнути — з’явитися, з'єднати — роз’єднати.

2� З парою слів склали речення

Автобуси приїжджали на автостанцію. Мій тато від’їжджав у рейс.

Автобуси приїжджали на автостанцію, а згодом від’їжджали у рейс.

Увечері сонце зникало. Незабаром з’являвся місяць.

Коли зникало сонце, завжди з’являвся місяць.

Хлопчик вправно з’єднав деталі конструктора. Увечері Василько роз’єднав деталі конструктора і поскладав у коробку.

Спочатку хлопчик з’єднав деталі конструктора, а потім роз’єднав їх і поскладав у коробку.

Вправа 139

2� Про­довження оповідання «Гра як гра».

   Мов по команді, хлопці вискочили з фортеці і з'юрмилися біля машини... Вони завзято розчистили сніг. Допомогли дядькові Матвію сісти в машину. Помахали рукою на прощання.

   Коли машина від'їхала, замість фортеці залишилася невелика купка снігу. Проте хлопці раділи. Перемога! Фортеця взята!

3� Тлумачення слова вовтузився в цьому тексті: повільно й клопітливо робити що-небудь.

4� Слова поділили для перенесення по-різному:

під'-їзду, під'їз-ду;

з'юр-милися, з'юрми-лися, з'юрмили-ся.

 

Вправа 140

Бур'ян, буряк, об'ява, переїзд, з'явитися, м'ята, торф'яний, приєднати, без'язикий.

2� Слова з апострофом у корені слова: бур'ян, м'ята, торф'яний.

Слова з апострофом після префіксів: об'ява, з'явитися, без'язикий.

Слова без апострофа: буряк, переїзд, приєднати.

3� Слово поділили для перенесення по-різному: з'я-витися, з'яви-тися, з'явити-ся.

 

Вправа 141

2� Спільнокореневі слова розібрали за бу­довою

У слові слоненя основа слонен-, закінчення –я (змінимо слоненям, слоненяти), корінь слон (підберемо спільнокореневі слон, слоновий, слониха), суфікс –ен-.

У слові слонами основа слон-, закінчення –ами (змінимо слони, слонів), корінь слон (підберемо спільнокореневі слон, слоновий, слониха).

3� Якого значення надає іменниковий суфікс -ен- слову слоненя? Дитинчати слона.

 

Вправа 142

Загадка, слоненя.

 

Вправа 143

Загадка

Відгадка

Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст.

Слон

Слова, які допомогли здогадатися, про кого йдеться: дуже товсті ноги, високий на зріст, замість носа хвіст.

2� У спільнокореневих словах позначили суфікси –ик-, -ище-, -ов-, -ат-:

хвіст, , , , .

3� Підкреслили букви, що позначають чергування голосних звуків [і] - [о] у корені слів: хвіст, хвостик, хвостище, хвостовий, хвостатий.

 

Вправа 144

Гілка не хруснула, листя не ворухнулося — із густих заростей нечутно вийшов величезний дикий слон.

Хто вийшов?

Стоїть слон, неначе сіра гора височіє. Ноги, як колоди. Вуха, як вітрила. Довгі ікла криві й міцні. Витягнув слон хобот, вирвав із землі кущ, засунув його цілим у рот і став жувати.

Який був слон?

Нікого не боїться цей силач, ніхто йому не страшний.

Чому він силач?

3� Дібрали спільнокореневі слова та розібрали за будовою

, , ;

У слові висота основа висот-, закінчення –а (змінимо висоти, висотою), корінь вис- (підберемо спільнокореневі високо, увись), суфікс –от-.

У слові високий основа висок-, закінчення –ий (змінимо висока, високими), корінь вис- (підберемо спільнокореневі високо, увись), суфікс –ок-.

, , .

У слові силач основа силач-, нульове закінчення (змінимо силача, силачем), корінь сил- (підберемо спільнокореневі сила, сильний), суфікс –ач-.

У слові сила основа сил-, закінчення –а (змінимо сили, силою), корінь сил- (підберемо спільнокореневі силач, сильний).

У слові сильний основа сильн-, закінчення –ий (змінимо сильна, сильною), корінь сил- (підберемо спільнокореневі сила, силач), суфікс –н-.

 

Вправа 145

2� Хобот слона — найкращий у світі апарат нюху. Він сприймає запахи на відстані п'яти кілометрів. Однак слон не тільки нюхає хоботом, а й п'є воду і відправляє в пащу все, чим живиться.

Слона легко приручити. Люди здавна викорис­товували слонів на різних важких роботах, а також під час воєн.

3� Утворили спільнокореневі слова та позначили суфікси –ен-, -ов-, -их-, -ик-, -яч-: 

, ,  (, )

 

Вправа 146

Ко-ли-ско-ва пі-сня, ко-ли-ско-ва — то най-пер-ша ма-те-ри-на мо-ва. Па-хне во-на м'я-то-ю і цві-том, че-бре-це-вим і су-ни-чним лі-том.

Слова у переносному значенні: пісня пахне.

2� Слова, які відповідають схемам.

Пісня [-- ●́ | — = ●]  Читаємо схему: у слові два склади, перший склад наголошений, 5 звуків – 2 голосні звуки, 2 м'яких або пом’якшених приголосних звуки, 1 твердий приголосний звук.

Мова [— ●́ | — ●] Читаємо схему: у слові два склади, перший склад наголошений, 4 звуки – 2 голосні звуки, 2 твердих приголосних звуків.

3� Дібрали спільнокореневі слова та розібрали за будовою:

,

У слові пісня основа пісн-, закінчення –я (змінимо пісні, піснею), корінь піс- (підберемо спільнокореневі пісенний, пісенька), суфікс –н-.

У слові пісенька основа пісеньк-, закінчення –а (змінимо пісеньки, пісенькою), корінь піс- (підберемо спільнокореневі пісенний, пісня), суфікс –еньк-.

У слові пісенний основа пісенн-, закінчення –ий (змінимо пісенного, пісенним), корінь піс- (підберемо спільнокореневі пісенька, пісня), суфікс –енн-.

, , .

У слові мова основа мов-, закінчення –а (змінимо мови, мовою), корінь мов- (підберемо спільнокореневі мовити, мовний).

У слові мовний основа мовн-, закінчення –ий (змінимо мовного, мовним), корінь мов- (підберемо спільнокореневі мовити, мова), суфікс –н-.

У дієслові неозначеної форми мовити основа мовити, закінчення нема, корінь мов- (підберемо спільнокореневі мова, мовний, мовлення), суфікси –и-, -ти-.

 

Вправа 147

2� Виписали окличне речення

Якби не мамина пісня, яким убогим було б наше життя!

3� Спільнокореневі слова розібрали за будовою

 наспів — наспів 

У слові материн основа материн-, нульове закінчення (змінимо материна, материну), корінь мат- (підберемо спільнокореневі мати, матір, материнська), суфікси –ер-, -ин-.

У слові матері основа матер-, закінчення –і (змінимо матір, матір’ю), корінь мат- (підберемо спільнокореневі мати, материн, матінка, матуся), суфікси –ер-.

 пісня — пісня 

У слові неньчина основа неньчин-, закінчення –а (змінимо неньчиною, неньчиної), корінь нень- (підберемо спільнокореневі неня, ненька, ненечка), суфікс -чин-.

У слові неньки основа неньк-, закінчення –и (змінимо ненькою, ненька), корінь нень- (підберемо спільнокореневі неня, неньчина, ненечка), суфікс -к-.

 любов — любов 

У слові мамина основа мамин-, закінчення –а (змінимо маминою, маминої), корінь мам- (підберемо спільнокореневі мама, мамуся, мамочка), суфікс -ин-.

У слові мами основа мам-, закінчення –и (змінимо мама, маму), корінь мам- (підберемо спільнокореневі мама, мамуся, мамочка).

4� Прикметниковий суфікс –ин- надає значення присвійності.

 

Вправа 148 Розібрали за будовою

,,

У дієслові неозначеної форми заспівати основа заспівати, закінчення нема, корінь спів- (підберемо спільнокореневі спів, співучий, співак), префікс за-, суфікси –и-, -ти-.

У дієслові неозначеної форми співати основа співати, закінчення нема, корінь спів- (підберемо спільнокореневі спів, співучий, співак), суфікси –и-, -ти-.

У слові співак основа співак-, закінчення нульове (змінимо співака, співаком), корінь спів- (підберемо спільнокореневі спів, співучий, співати), суфікс -ак-.

У слові співачка основа співачк-, закінчення -а (змінимо співачки, співачкою), корінь спів- (підберемо спільнокореневі спів, співучий, співати, співак), суфікс -ачк-.

2� Підкреслили прийменники

Пісні Ніни Матвієнко  од великої любові. І вона дарує її нам, ділиться з нами.

Перевірка префікса за підбором спільнокореневого слова: народжуються (бо родитися).

Вправа 149

Заголовок: «Ніна Матвієнко».

«Ой роде наш красний», — співає Ніна. І бачить Неділище — своє рідне село на Житомирщині, маму, велику родину — одинадцятеро малих і менших Матвієнків.

Пишемо велику букву: Ніна (ім’я), Неділище (назва населеного пункту), Житомирщині (назва краю), Матвієнків (прізвище).

3� І варіант — слово із префіксом с-: спиналась.

ІІ варіант — позначили суфікс –щин-:

, , .

Суфікс –щин- надає словам значення краю.

 

Вправа 150 Позначили префікс без-, префікс с-

Я завше вірила, що  колись . Так і сталося. А тепер нам треба любові, та так багато, аби затопила вона, як повінь, усе нечисте, зрадливе, непотрібне...

 

Запитання і завдання для повторення

1) Слова в мовленні уживаються в прямому і переносному значеннях.

2) Приклади слів, що звучать однаково, але зна­чення мають різні (омоніми): коса (зачіска) – коса (знаряддя праці), ніс (дія) – ніс (орган тіла), гребінь (у півня) – гребінь (для зачісування), лисичка (тварина) – лисичка (гриб).

3) А друг, дружити, дружний  (споріднені слова)

Б друг, ворог (антоніми – протилежні за значенням слова)

В друг, товариш, побратим  (синоніми – близькі за значенням слова)

4) Закінчення – це змінна частина слова, його визначають словозміною.

5) Частина слова без закінчення – основа.

6) «Зайве» слово водить серед спільнокореневих вода, підводний, водяний, водичка.

Розібрали за будовою: 

У слові підводний основа підводн-, закінчення -ий (змінимо підводна, підводною), корінь вод- (підберемо спільнокореневі вода, водяний, водичка), префікс під-, суфікс -н-.

7) Приклади чергування голосних звуків у коренях слів: село – сіл, віз – вози, ніс – носи, коси – кіс.

Приклади чергування при­голосних звуків у коренях слів: нога – нозі – ніжка, рука – руці – ручка, пух – пусі – пушинка.

8) Приклади перевірки ненаголошених [е], [и] в корені слова: село́ (бо се́ла), гриби́ (бо гриб).

9) Третій вітер був у полі, сіяв жито на роздоллі, підхопив пісні дівчат та й поніс у вись Карпат.

Слова із префіксами: підхопив (бо захопив), поніс (бо ніс). Прийменники: у, на.

10) Орфограми: «Префікси роз-, без-», «Префікси з-, с-».

11) Приклади вживання апострофа після префік­сів: об’єднати, з’їхати, об’явлення, з’юрмитися.

12) Утворили за допомогою суфіксів -ок-, -ур-, -ов-, -ен- спо­ріднені слова до слова сніг: сніжок, снігур, сніговий, засніжений.

Інші завдання дивись тут...