Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА  107.1. Пригадай, як підписуємо поштовий конверт. Розкажи, у якому відмінку вживають іменники, що називають прізви­ще, ім'я та по батькові людини, якій адресують листа. Розрізняй значення слів адресат (той, хто одержує листа, повідомлення) і адресант (той, хто надсилає листа: повідомлення).

2. Заповни поштовий конверт, використовуючи іменники в називному відмінку однини.

ВІДПОВІДЬ.

2. Вулиця …. , будинок …  

    Село …. 

    …. район

    …. область

    Україна

 

ВПРАВА 108.

1. Прочитай текст. Доповни розповідь новою інформацією.

Усе своє життя українські козаки присвячували бо­ротьбі із загарбниками — турками, татарами, польською шляхтою і російським царизмом. У жорстокій боротьбі з ворогами запорожці вмирали як лицарі. Зустріти смерть у бою вони вважали для себе за честь (За Дмитром Яворницьким).

2. Зверни увагу на виділений іменник, який уживається в різних відмінках. Скористайся правилом і поясни, як розрізнити відмінкові форми цих іменників.

3. Самостійно склади й запиши двоє речень із виділеним іменником. У реченнях використай іменник у формі даваль­ного і місцевого відмінків однини.

ВІДПОВІДЬ.

2. Присвячували (чому?) боротьбі (Д.в.)

    У боротьбі (у чому?) (М.в.)

3. Думи присвячені боротьбі (Д.в.) славних козаків за волю. У боротьбі (М.в.) за волю полягло багато героїв.

 

ВПРАВА 109. Розкажіть одне одному, що ви знаєте про українських козаків.

   Запорозькі козаки мали за столицю Січ. Це було розчищене серед лісу або укріплене частоколом місце. На ньому козаки зводили селище. Січ була резиденцією (місце перебування уряду, керівників держави і високопоставлених осіб) всіх головних старшин козацтва. Саме завдяки Січі зміц­нювалося українське козацтво.

  У Січі жодного значення не мали ні знатність роду, ні перевага віку. Цінувалися серед товариства передусім розум, кмітливість, досвід і сміливість (За Дмитром Яворницьким).

2. Визначте відмінки іменника, що повторюється в тексті. Випишіть речення, у яких цей іменник уживається в даваль­ному і місцевому відмінках.

3. Поясніть розділові знаки в останньому реченні.

4. Удоскональте текст, уникаючи повторів.

ВІДПОВІДЬ.

2. Запорозькі козаки мали за столицю Січ (Зн.в.). Січ (Н.в.) була резиденцією (місце перебування уряду, керівників держави і високопоставлених осіб) всіх головних старшин козацтва (Р.в.). Саме завдяки Січі (Д.в.) зміц­нювалося українське козацтво (Н.в.). У Січі (М.в.) жодного значення не мали ні знатність роду, ні перевага віку.

3. Комою відділяються однорідні члени речення (однорідні підмети).

4. Запорозькі козаки мали за столицю Січ. Це було розчищене серед лісу або укріплене частоколом місце. На ньому козаки зводили селище. Січ була  резиденцією (місце перебування уряду, керівників держави і високопоставлених осіб) всіх головних старшин козацтва. Саме завдяки їй зміц­нювалося українське козацтво.

  У Січі жодного значення не мали ні знатність роду, ні перевага віку. Цінувалися серед товариства передусім розум, кмітливість, досвід і сміливість.

 

ВПРАВА 110. 1. Прочитай поради. Поясни їхній зміст.

1. Ніколи не говори другові того, що він не хотів би чути. 2. Не хо­чеш почути поганих слів, не кажи їх сам своєму співбесідникові. 3. Що маєш повідомити своє­му співрозмовникові — наперед обміркуй. 4. Завжди даруй своєму товаришеві якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе став­лення до нього: «дякую», «будь ласка», «перепрошую».

2. Випиши словосполучення дієслово + іменник у давальному відмінку однини.

3. Постав іменник друг у формі місцевого відмінка однини. Склади й запиши з ним речення за фотоілюстрацією.

4. Добери споріднені слова до іменника розмова. Визнач у них корінь.

ВІДПОВІДЬ.

2. Не говори (кому?) другові, не кажи (кому?) співбесідникові, повідомити (кому?) співрозмовникові, даруй (кому?) товаришеві.

3. На другові. Сьогодні на моєму другові нова футболка.

4. Розмова, мова, розмовляти.  

Інші завдання дивись тут...