Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 120

§ 30 Утворення ступенів порівняння прикметників

Вправа 1 Підкреслили прикметники

Найкращі пташенята

в сонливої сови.

Найкращі травенята

в шумливої трави.

У вітра — найспритніші

веселі вихорці.

У сонця — найясніші

гарячі промінці.

1� Утворення ступенів порівняння прикметників:

Прикметник

 

Вищий ступінь порівняння

Проста форма найвищого ступеня порівняння

Суфіксальний

(суфікс –іш-)

Префіксально-суфіксальний

(префікс най-, суфікс –іш-)

спритний

ясний

спритніший

ясніший

найспритніший

найясніший

Спільнокореневі слова: добрий, добріший, найдобріший.

 

Сторінка 121

Вправа 2

Тема тексту: розповідь про пісні нашої Батьківщини.

Головна думка: «Пісня єднає нас, бо її гарно співати разом».

Мета: заклик вивчати пісенну спадщину нашої Батьківщини.

1� Підкреслили прикметники хвилястою лінією, визначили відмінки прикметників.

Мама співала тобі ніжну (Зн. в.) колискову (Зн. в.) пісню. Під веселі (Зн. в.) марші люблять крокувати спортсмени і туристи. З бадьорою (Ор. в.) піснею і да­лека (Н. в.) дорога здається коротшою (Ор. в.)  і цікавішою (Ор. в.).

Відмінок прикметника узгоджується з відмінком пов’язаного іменника: ніжну (яку?, Зн. в.) колискову (яку?, Зн. в.) пісню (що?, другорядний член речення, Зн. в.); під веселі (під які?, Зн. в.) марші (під що?, є прийменник, Зн. в.); з бадьорою (якою?, Ор. в.) піснею (чим?, Ор. в.); да­лека (яка?, Н. в.) дорога (що?, підмет, Н. в.); коротшою (якою?, Ор. в.), цікавішою (якою?, Ор. в.).

2� Ступені прикметників:

Прикметник

Вищий ступінь порівняння

Проста форма найвищого ступеня порівняння

теплий

тепліший

найтепліший

веселі

веселіший

найвеселіші

розумна

розумніший

найрозумніші

щасливе

щасливіший

найщасливіші

Вправа 4  

Кажуть, що на світі

сонце найясніше,

та пригорне мама —

і стає світліше.

Кажуть, що на світі

сонце найніжніше,

та всміхнеться мама —

і стає тепліше.

1� Склали речення.

На малюнку найяснішим було сонце. Мамина ласка найніжніша на світі.

2� Ступінь прикметників утворився за допомогою префікса най- та суфікса –іш.

 

Вправа 5 

Проста форма найвищого ступеня порівняння прикметників: найкращий, найшвидша, найяскравіші, наймолодший, найсмачніша, найрозумніші.

1� Склали речення.

За найкращий малюнок учасник отримав нагороду. Найшвидший бігун побив свій попередній рекорд. Ось ці зорі найяскравіші. Наймолодший учасник отримав подяку. Найсмачнішою назвали національну страву. Ми склали вікторину «Найрозумніші».

 

Сторінка 122

§ 31 Прикметники на –ський, -зький, -цький

Вправа 1

Тема: розповідь про музей-заповідник «Козацькі могили».

Головна думка: «це тільки один із куточків України, що зберігає пам'ять про наших славних предків — запорозьких козаків».

Мета: уславлення наших славних предків — запорозьких козаків.

Зачин

Є на межі Рівненської і Волинської об­ластей, на заході України, тихий куточок, де спочиває слава запорозьких козаків. Це музей-заповідник «Козацькі могили». Він розташований на острові Журавлиха у верхів'ї річки Стир, неподалік від міста Берестечка.

Основна частина

Тут понад триста років тому козацькі полки прийняли нерівний бій із польськими завойовниками. У Берестецькій битві було захоплено в полон козацького гетьмана Богдана Хмельницько­го. Та полки зуміли вирватися з ворожого оточення.

Кінцівка

«Козацькі могили» — це тільки один із куточків України, що зберігає пам'ять про наших славних предків — запорозьких козаків.

1� Позначили суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк-:

козацькі, Рівненської, Волинської, запорозьких, польськими, Берестецькій, козацького, Хмельницько­го.

 

Сторінка 123

Вправа 2 Прізвища утворено від власних назв

Прилуцький — Прилуки, Ніжинський — Ніжин, Васильківський — Василь, Волинський — Волинь, Задніпровський — Дніпро, Кагарлицький — Кагарлик.

1� Позначили суфікс –ськ-, -цьк-, -зьк- у прізвищах, утворених від назв сіл, міст, річок: Дніпровський, Лебединський, Волинський, Кульчицький, Хорольський, Уманський, Канівецький.

 

Хвилинка спілкування

— Як правильно написати: Чумацький Шлях чи чумацький шлях? Підкажи, будь ласка.

— З великої букви пишемо, коли це назва нашої галактики. А з малої — коли означає шлях, по якому їздили чумаки по сіль. У першому випадку словосполучення є власною назвою, в іншому – загальною.

 

Вправа 3 Утворили прикметники за допомогою суфіксів -ськ- -цьк- -зьк-:

малярський, чумацький, ткацький, грузинський, чеський;

львівський, сумський, галицький, кагарлицький, збаразький.

У деяких словах підказкою є чергування приголосних звуків: чумак – чумацький, ткач – ткацький, чех – чеський, Галич – галицький, Кагарлик – кагарлицький, Збараж – збаразький.

1� Від назви свого населеного пункту утворили прикметник за допомогою суфікса –ськ-: Калинівка – калинівський.

2� Звуко-буквений аналіз прикметника:

калинівський – 11 звуків (звуковий розбір слова [к а л и н' і в с' к и й], 12 букв («ка», «а», «ел», «и», «ен», «і», «ве», «ес», «знак м’якшення», «ка», «и», «йот»), буква «знак м’якшення» не позначає звука, а лише пом’якшує попередній приголосний звук.

 

Сторінка 124

§ 32 Пряме і переносне значення прикметників, прикметники-синоніми, прикметники-антоніми

Вправа 1 Підкреслили слова в переносному значенні

Прилетіла на зелених крилах весна. Дерева спалахнути зеленим полум'ям. Сонце ніжно голубило землю. Поля вкрилися оксамитовим зеленим килимом.

 

Вправа 2 До поданих сполучень із прикметниками у прямому значенні дібрали словосполучення із прикметниками в переносному значенні.

Залізна ложка — залізна воля. Мокра голова — мокре місце. Золота каблучка — золота душа. Сиве волосся — сива давнина. Холодний чай — холодний спомин. Весела дівчинка — весела вдача.

1� Склали речення.

У Василька була мокра голова. Від сніжинки залишилось мокре місце.

Золота каблучка лежала та полиці. Золота душа в нашого Василька.

З-під хустки виднілося сиве волосся. Сива давнина знаменита своїми міфами. Довелося пити холодний чай. Про воєнне лихоліття залишився холодний спомин. Маленька весела дівчинка збирала золоте листя. У нашої Софійки весела вдача.

 

Вправа 3  Текст з повторами форм одного і того самого слова

У пустелі жаркий день. Жарке сонце немилосердно смажить землю. Жаркою пустелею йде караван верблюдів.

1� Виправили текст (уникнути повторів дозволяють синоніми і займенники), у дужках зазначили рід прикметників.

У пустелі жаркий (ч. р.) день. Спекотне (с. р.) сонце немилосердно смажить землю. Гарячою (ж. р.) пустелею йде караван верблюдів.

Рід прикметника узгоджується з родом пов’язаного іменника: жаркий (у початковій формі прикметник чоловічого роду має закінчення –ий,-ій) день (мій/він, ч. р.); спекотне (у початковій формі прикметник чоловічого роду має закінчення –е,-є) сонце (моє/воно, с. р.); гарячою пустелею (моя/вона пустеля, ж. р.)

 

Сторінка 125

Вправа 4 Прислів'я

Маленька праця краща за велике безділля.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

Ранні пташки росу п’ють, а пізні сльози ллють.

Руки білі, але сумління чорне.

1� У прислів'ях антоніми протиставленням уточнюють мовлення

 

Вправа 5 Добираємо прикметники-антоніми зі словника антонімів

У прямому значенні

У переносному значенні

легкий мішок — важкий мішок

гаряча вода — холодна вода

м'який хліб — твердий хліб

легке завдання — важке завдання

гаряча суперечка — холодна суперечка

м'який характер — важкий характер

2� Склали речення з однією із груп словосполучень.

Продавець швидко переставив легкий мішок. На контрольній роботі було не одне легке завдання. Гаряча вода наповнювала ванну. Між сусідами виникла гаряча суперечка. М’який хліб лежав на прилавку. У мого брата м’який характер.

 

Вправа 6 Підкреслили прикметники-антоніми.

З великої хмари малий дощ буває.

Повний колос до землі гнеться, а порожній угору пнеться.

Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

 

Що я знаю?

• Прикметник – самостійна частина мови, що називає ознаку предмета: веселий, білі, добра, сильне.

• Прикметники змінюються за числами (синій, сині), відмінками (синій, синього, синьому, синім, у синьому), в однині – за родами (синій, синя, синє).

• Число, рід і відмінок прикметника в реченні можна визначити за числом, родом і відмінком пов’язаного іменника: синій обрій, синя сукня, синє небо.

• Закінчення прикметників із твердим кінцевим приголосним основи у різних відмінкових формах: біл[а], біл[ої], біл[ій], біл[у], біл[ою], на біл[ій].  

• Закінчення прикметників з м'яким кінцевим приголосним основи у різних відмінкових формах: могутн[я], могутнь[ої], могутн[ій], могутн[ю], могутнь[ою], у могутн[ій].

• Форми прикметників утворюються відмінюванням, зміною за числом, родами: глибокий, глибокі, глибокою, глибока, глибоке.

• Суфікси прикметники на -ський, -цький, -зький: школярський, слюсарська, швацький, празький.

Інші завдання дивись тут...