Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

«Українська мова 4 клас" Варзацька Л. О.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

ЗМІСТ.

МОВА І МОВЛЕННЯ.

§ 1. Мова в житті народу   4

Вправа 1-4

§ 2. Збагачення мови новими словами   6

Вправа 5 – 10 

§ 3. Культура мовлення і культура спілкування    8

Вправа 11 – 5 

ТЕКСТ

§ 4. Заголовок. Найважливіші у тексті слова   11

Вправа 16 – 25 

§ 5. Тема і основна думка тексту   15

Вправа 26 – 36 

§ 6. Будова тексту    21

Вправа 37 – 46 

§ 7. Про одне і те ж по-різному    26

Вправа 47 – 57 

РЕЧЕННЯ

§ 8. Види речень   31

Вправа 58 – 62 

§ 9. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні   34

Вправа 63 – 73 

§ 10. Головні та другорядні однорідні члени речення   38

Вправа 74 – 79 

§ 11. Поєднання однорідних членів речення сполучниками   41

Вправа 80 – 89 

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ.

§ 12. Частини мови    46

Вправа 90 – 104 

ІМЕННИК

§ 13. Повторення вивченого про іменник    53

Вправа 105 – 107 

§ 14. Відмінювання іменників     55

Вправа 108 – 119 

§ 15. Розрізнення відмінків іменників    61

Вправа 120 – 133 

§ 16. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду    68

Вправа 134 – 139 

§ 17. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням –і    69

Вправа 140 – 145 

§ 18. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини    72

Вправа 146 – 150 

§ 19. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини    74

Вправа 151 – 155 

§ 20. Правопис закінчень іменників чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку однини    76

Вправа 156 – 165 

§ 21. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням

у початковій формі в орудному відмінку однини   80

Вправа 166 – 171 

§ 22. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини  82

Вправа 172 – 177 

§ 23. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині   84

Вправа 178 – 188

ПРИКМЕТНИК

§ 24. Роль прикметників у мовленні   91

Вправа 189 – 203 

§ 25. Змінювання прикметників за родами та числами   97

Вправа 204 – 213 

§ 26. Відмінювання прикметників  100

Вправа 214 – 247 

§ 27. Вимова та правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-  114

Вправа 248 – 252 

§ 28. Вживання м'якого знака перед закінченням прикметників    116

Вправа 253 – 257 

§ 29. Вимова та написання закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини   118

Вправа 258 – 262 

§ 30. Відмінювання прикметників у множині   120

Вправа 263 – 266 

ЧИСЛІВНИК

§ 31. Числівник як частина мови   123

Вправа 267 – 272 

§ 32. Вимова та правопис числівників   125

Вправа 273 – 287 

ЗАЙМЕННИК

§ 33. Займенник як частина мови   132

Вправа 288 – 291

§ 34. Особові займенники   134

Вправа 292 – 296 

§ 35. Займенники 1-ї особи однини і множини. Написання займенників з прийменниками  137

Вправа 297 – 301 

§ 36. Займенники 2-ї особи однини і множини  139

Вправа 302 – 306 

§ 37. Займенники 3-ї особи однини і множини  140

Вправа 307 – 311 

§ 38. Роль займенників у текстах 143

Вправа 312 – 315 

ДІЄСЛОВО

§ 39. Повторення вивченого про дієслово як частину мови. Роль дієслова в реченні 146

Вправа 316 – 320 

§ 40. Зв'язок дієслова з іншими частинами мови. Змінювання дієслів за числами 148

Вправа 321 – 324 

§ 41. Змінювання дієслів за часами 151

Вправа 325 – 333 

§ 42. Неозначена форма дієслова 155

Вправа 334 – 338 

§ 43. Дієслова, що означають незавершену і завершену дію 157

Вправа 339 – 347 

§ 44. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами 161

Вправа 348 – 352 

§ 45. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами 163

Вправа 353 – 357 

§ 46. Особові закінчення дієслів 166

Вправа 358 – 379 

§ 47. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу 175

Вправа 380 – 384 

§ 48. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами 178

Вправа 385 – 389 

§ 49. Значення -ся (-сь). Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь) 180

Вправа 390 – 395 

ПРИСЛІВНИК

§ 50. Поняття про прислівник як частину мови 184

Вправа 396 – 425 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ

Вправа 426 - 445

Інші ГДЗ дивись тут...