Інші ГДЗ дивись тут... 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Розв'язник до підручника та робочого зошита 

"Українська мова 5 клаc Заболотний О., Заболотний В" нова програма 2022 року

 

параграфи

 1      2    3      4     5     6     7     8    9    10    11    12   13    14   15

16    17   18    19   20    21    22   23   24    25    26    27   28   29   30

31    32   33    34   35    36    37   38   39    40    41    42   43   44   45

46    47   48    49   50    51    52   

 

"Українська мова 5 клаc Заболотний О., Заболотний В" нова програма 2018 року

 

Вправа 1 – 8Значення мови в житті сусупільства

Вправа 9 – 16 § 1. Мовлення і спілкування

Вправа 17 – 23 § 2. Монологічне та діалогічне спілкування

Вправа 24 § 3. Читання мовчки

Вправа 25 – 49 § 4. Текст.    Речення.    Слово

Вправа 50 – 51 § 5. Істотні ознаки тексту. Тематичні речення та план тексту

Вправа 52 – 55 § 6. Типи мовлення

Вправа 56 § 7. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета

Вправа 57 – 64 § 8. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

Вправа 65 – 74 § 9. Пряме й переносне значення слова

Вправа 75 – 86 § 10. Синоніми

Вправа 87 – 96 § 11. Антоніми

Вправа 97 – 98 § 12. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

Вправа 99 – 106 § 13. Омоніми

Вправа 107 – 112 § 14. Пароніми

Вправа 113 – 118 § 15. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»

Вправа 119 Готуємось до тематичного оцінювання

Вправа 120 § 16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Вправа 121 – 128 § 17. Основа слова та закінчення. Змінні й незмінні слова

Вправа 129 – 138 § 18. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

Вправа 139 – 155 § 19. Префікс і суфікс

Вправа 156 – 160 § 20. Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі

Вправа 161 – 166 § 21. Орфограми в значущих частинах слова

Вправа 167 – 176 § 22. Написання префіксів пре-, при-, прі-

Вправа 177 – 180 § 23. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

Вправа 181 Готуємось до тематичного оцінювання

Вправа 182 – 186 § 24. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

Вправа 187 – 194 § 25. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

Вправа 195 – 204 § 26. Приголосні тверді й м'які,   дзвінкі й глухі

Вправа 205 – 216 § 27. Алфавіт.    Співвідношення звуків і букв

Вправа 217 – 229 § 28. Склад.    Наголос

Вправа 230 – 236 § 29. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

Вправа 237 Готуємось до тематичного оцінювання

Вправа 238 – 239 § 30. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

Вправа 240 – 248 § 31. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

Вправа 249 – 262 § 32. Уподібнення приголосних

Вправа 263 – 271 § 33. Спрощення в групах приголосних

Вправа 272 – 279 § 34. Чергування голосних звуків

Вправа 280 – 289 § 35. Чергування приголосних звуків

Вправа 290 – 295 § 36. Чергування у - в,     і - й

Вправа 296 – 297 § 37. Есе

Вправа 298 – 305 § 38. Правопис префіксів з- (зі-, с-),    роз-, без

Вправа 306 Готуємось до тематичного оцінювання

Вправа 307 – 317 § 39. Правила вживання знака м'якшення

Вправа 318 – 323 § 40. Сполучення букв йо,   ьо

Вправа 324 – 335 § 41. Уживання апострофа

Вправа 336 § 42. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Вправа 337 – 346 § 43. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

Вправа 347 – 357 § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

Вправа 358 – 361 § 45. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Вправа 362 Готуємось до тематичного оцінювання

Вправа 363 – 364 § 46. Усний твір-роздум

Вправа 365 – 369,  370 – 375 § 47. Словосполучення

Вправа 376 – 386 § 48. Речення, його граматична основа

Вправа 387 – 397 § 49. Види речень за метою висловлення. Окличні речення

Вправа 398 – 400 § 50. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

Вправа 401 – 406 § 51. Додаток

Вправа 407 – 415 § 52. Означення

Вправа 416 – 424 § 53. Обставина

Вправа 425 Готуємось до тематичного оцінювання

Вправа 426 – 435 § 54. Речення з однорідними членами

Вправа 436 – 447 § 55. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

Вправа 448 § 56. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Вправа 449 – 456 § 57. Звертання

Вправа 457 – 466 § 58. Вставні слова

Вправа 467 – 469 § 59. Лист

Вправа 470 – 476 § 60. Складне речення

Вправа 477 – 483 § 61. Кома між частинами складного речення

Вправа 484 – 485 § 62. Адреса

Вправа 486 – 494 § 63. Речення з прямою мовою

Вправа 495 – 500 § 64. Діалог

Вправа  501 – 505 § 65. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

Вправа 506 Готуємось до тематичного оцінювання

Вправа 507 – 513 § 66. Лексикологія

Вправа 514 – 520 § 67. Будова слова й орфографія

Вправа 521 – 528 § 68. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія 

Вправа 529 – 534 § 69. Синтаксис і пунктуація

Інші ГДЗ дивись тут...