Інші ГДЗ дивись тут... 

ДЕТАЛЬНИЙ РОЗБІР ЗАВДАНЬ до підручника

"Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В."

НАДАНО ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ВИКЛЮЧНО НА ЦЬОМУ САЙТІ!

© Барна Р., 2022

Серія "Вчимось разом" є складовою навчального проекту «Сам собі репетитор», як форми дистанційного навчання (з допомогою батьків). Охороняється законом про авторське право. Розповсюдження в мережі Інтернет заборонене.

 

§1 Текст, речення, слово

§2 Лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова

§3 Пряме і переносне значення слова

§4 Синоніми

§5 Антоніми

§6 Омоніми

§7 Пароніми

§8 Правильне вживання слів

§9 Узагальнення до розділу «Лексикологія»

§10 Основа слова та закінчення, змінні і незмінні слова

§11 Корінь слова, спільнокореневі слова та форми слова

§12 Префікс

§13 Суфікс

§14 Правопис значущих частин слова (повторення), орфограма

§15 Написання префіксів пре–, при–, прі–

§16 Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

§17 Звуки мови і звуки мовлення, звуки голосні і приголосні

§18 Приголосні тверді та м'які

§19 Приголосні дзвінкі та глухі

§20 Позначення звуків на письмі, алфавіт

§21 Склад, правила переносу слова з рядка в рядок

§22 Наголос

§23 Вимова голосних, позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

§24 Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних

§25 Правопис префіксів з– (с–, зі–), роз– (розі–), без–

§26 Спрощення в групах приголосних

§27 Чергування голосних звуків

§28 Чергування приголосних звуків

§29 Чергування [у] – [в], [і] – [й]

§30 Уживання прийменника з та його варіантів із, зі (зо)

§31 Позначення м'якості приголосних на письмі 

§32 Сполучення букв йо, ьо

§33 Уживання апострофа

§34 Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

§35 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

§36 Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика, графіка, орфоепія, орфографія»

§37,38 Словосполучення, граматична помилка у словосполученнях

§39 Речення, його граматична основа

§40 Види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням

§41 Додаток

§42 Означення

§43 Обставина

§44,45 Речення з однорідними членами, узагальнювальне слово в реченнях з однорідними членами

§46,47 Звертання, найбільш уживані вставні слова та сполучення слів

§48,49 Складне речення, кома між частинами складного речення

§50,51 Речення з прямою мовою, діалог

§52 Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації» 

 

Від автора серії "Вчимось разом".

Завдання моєї копіткої праці – допомогти школярам у вивченні державної мови, адже на завершення навчального року  п'ятикласники поглиблюють знання про букви і звуки, мовлення, будову слова, частини мови, речення і текст. Відповіді даються синім кольором, а детальне пояснення допоможе не просто списувати, а розуміти виконання всіх вправ. Приділено багато уваги творчим роботам, щоб навчити учнів розвиватиме творчу думку. Щоб твір розгорнути, дається посилання зеленого кольору. За таким же посиланням можна ознайомитись з відповідним правилом української мови. Адже ґрунтовні знання учнів початкової школи з української мови – це вже перші кроки для майбутньої підготовки до ЗНО. 

Також учні зможуть самостійно (з батьками) вивчити навчальну дисципліну при дистанційному навчанні. 

Використані цитати з підручника або художніх творів у лапках або прописом.

 

Від адміністрації сайту. 

Завдяки цьому посібнику, наданому для ознайомлення виключно на цьому сайті, учні зможуть дізнатися більше, ніж на уроці. Ваші пропозиції або зауваження можна подавати в коментарях до відповідних сторінок, вони будуть передані автору.

Інші ГДЗ дивись тут...