Інші завдання дивись тут... 

© Барна Р., 2023  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 5 клас Авраменко О."

Вимова та правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

Вправа 1

Писати — списати, казати — сказати, тиснути — стиснути.

Робити — зробити, бити — збити, шити — зшити.

А� Значущу частину слова перед префіксом називають коренем.

Б� Префікс с- пишемо перед такими буквами к, п, т, ф, х на позначення глухих приголосних звуків.

Для префікса с- пам’ятаємо вислів «кафе Птах»

 

Вправа 2 Уставили букви з та с.

Спалах, зчіплювач, безхатній, розцінки, спрожогу, зсередини, зча­вити, розтлумачити, безкраїй, сточити, зчеплення, нескінченний, схре­щений, розчин, сформувати, зшиток, скинути, безправ'я.

Префікс визначаємо добором спільнокореневого слова (без префікса або з іншим префіксом): спалах (бо палахкотить, префікс с- перед буквою п), зчіплювач (бо чіпляти, префікс з-), безхатній (бо хатній, префікс роз-), розцінки (бо ціна, префікс роз-), спрожогу (бо прожогом, префікс с- перед п), зсередини (бо середина, префікс з-), зчавити (бо чавити, префікс з-), розтлумачити (бо тлумачити, префікс роз-), безкраїй (бо край, префікс без-), сточити (бо точити, префікс с- перед т), зчеплення (бо почеплений, префікс з-), нескінченний (бо скінчений, кінцевий, префікси не-, с- перед к), схре­щений (бо хрещений, префікс с- перед х), розчин (бо чинити, префікс роз-), сформувати (бо формувати, префікс с- перед ф), зшиток (бо шити, префікс з-), скинути (бо кинути, префікс с- перед к), безправ'я (бо право, префікс без-).

 

Вправа 3 Виписали слова з пропущеною буквою з.

Зсох, зцідив, зшити, розсіл, безчесність, зцілено, зчистив, зцілити, незчисленний.

З останніх букв склали псевдонім відомого україн­ського письменника: Хвильовий.

Перевірка префікса: зсох (бо сохнув, префікс з-), зцідив (бо цідив, префікс з-),  зшити (бо шити, префікс з-), неспроста (бо спроста, проста, префікси не-, с- перед буквою п), сфотографувати (бо фотографувати, префікс с- перед ф), розсіл (бо сіль, префікс роз-), стягнення (бо тягнути, префікс с- перед т), безчесність (бо чесність, префікс без-), зцілено (бо цілитель, префікс з-), спровокувати (по провокувати, префікс с- перед п), скоритися (бо коритися, префікс с- перед к), зчистив (бо чистив, префікс з-), зцілити (бо цілити, префікс з-), схит­рувати (бо хитрувати, префікс с- перед х), незчисленний (зчисленний, численний, префікси не-, з-), спідлоба (бо підлобний, лобний, префікси с- перед п, префікс під-).

 

Вправа 4

1� У всіх словах рядка префікс з-.

А зжитися, зчавити, ствердження

Б зжувати, зшерхнути, сповістити

В зцідити, злітати, сфокусувати

Г зсипати, зцілення, зчесати

Перевірка префіксів: зжитися (бо жити, префікс з-), зчавити (бо чавити, префікс з-), ствердження (бо твердження, префікс с- перед буквою т), зжувати (бо жувати, префікс з-), зшерхнути (бо шерхіт, префікс з-), сповістити (бо повістка,  вістка, префікси с- перед п, по-), зцідити (бо цідити, префікс з-), злітати (бо літати, префікс з-), сфокусувати (бо фокус, префікс с перед ф), зсипати (бо сипати, префікс з), зцілення (бо цілитель, префікс з-), зчесати (бо чесати, префікс з-)

2� У всіх словах рядка префікс с-.

А струс, схрещений, зшивач

Б спочатку, сказати, стиснути

В стемніти, схованка, звечора

Г схвально, схитрити, зсипати

Перевірка префіксів: струс (бо трусити, префікс с- перед т), схрещений (бо хрещений, префікс с- перед х), зшивач (бо шити, префікс з-), спочатку (бо початок, префікс с- перед п), сказати (бо казати, префікс с- перед к), стиснути (бо тиснути, префікс с- перед т), стемніти (бо темніти, префікс с- перед т), схованка (бо хованка, префікс с- перед х), звечора (бо вечоріти, префікс з-), схвально (бо похвально, префікс с- перед х), схитрити (бо хитрити, префікс с- перед х), зсипати (бо сипати, префікс з-)

3� У всіх словах рядка літера с.

А схибити, неспроста, скраєчку

Б спалахнути, схиляти, розтин

В спогорда, нестерпно, зжати

Г спекти, стяжка, безкоштовно

 

Вправа 5

Тема тексту: розповідь про народні байки.

Головна думка: «вони переходять від покоління до покоління, звучать різними мовами, але зберігають свою викривальну й повчальну силу».

А. Мандрують байки світом, переходять від народу до народу, і хоча було складено байку дві з половиною тисячі років тому, але вона живе серед нас і сьогодні. Невмирущими виявилися майже всі Езопові байки. Вони переходять від покоління до покоління, звучать різними мовами, але зберігають свою викривальну й повчальну силу. Ми й досі не знаємо, чи й справді Езоп був автором усіх тих байок, які йому приписують. Але він перший байкар, ім'я якого нам відоме. Напевно, байки створювали й до цього, створював їх народ, який був першим байкарем, ще давнішим за Езопа.

Пояснення орфограм: перехо́дять (ненаголошений голосний звук [е] у буквосполученні –ере-), складено (бо класти, префікс с- перед буквою к), зберігають (бо берегти, префікс з-), приписують (частковість дії, префікс при-), створювали (бо творили, префікс с- перед т), створював (бо творив, префікс с- перед т)

Б. Тема і головна думка байки «Лисиця і виноград»…

Молода лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грона. Вона захотіла дістати їх, але не змогла. Лисиця відійшла й сказала сама до себе: «Вони кислі!»

Так і в людей буває. Коли хто неспроможний досягти чогось, посилаєть­ся на обставини.

Перевірка префіксів: звисають (бо висять, префікс з-), змогла (бо могла, префікс з-), сказала (бо казала, префікс с- перед буквою к)

 

ДЗ

Над кожним словом шостого речення надписали частину мови.

Так ходять скрипалі, не сколихнувши музику словами.

Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

На цямру монастирської кринички схилила осінь грона горобини.

Бігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавжди, на­віки полюбились ніжні і замріяні пісні.

Скільки сніг не лежатиме, а розтанути мусить.

Що (сполучник) влітку (прислівник) вродиться (дієслово), то (сполучник) взимку (прислівник) зго­диться (дієслово).

Пояснення орфограм: сколихнувши (бо колихнувши, префікс с- перед буквою к), безсмертний (бо смертний, префікс без-), схилила (бо хилила, префікс с- перед х), безтурботні (бо турботні, префікс без-), розтанули (бо танули, префікс роз-), згодиться (бо годиться, префікс з-)

Частини мови визначаємо так: що (сполучник) влітку (коли?, прислівник) вродиться (що зробить?, дієслово), то (сполучник), взимку (коли?, прислівник) зго­диться (що зробить?, дієслово).

Інші завдання дивись тут...