Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Захарійчук М."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом) 

Вправа 55, 56 Позначили корінь у словах з чергуванням голосного звуку

Дерев’яні столи — дерев’яний стіл.

Літні громи — літній грім.

Кухонні ножі — кухонний ніж.

Щирі слова — щирих слів.

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слівстоли – стіл, громи – грім, ножі – ніж, слова – слів.

3� Пишемо апостроф: дерев’яний.

Дерев’яний – 10 звуків (звуковий розбір [д е р е в й а н и й]), 9 букв («де», «е», «ер», «е», «ве», «я», «ен», «и», «ий»)

 

Вправа 57 Позначили корінь у словах з чергуванням голосного звуку

Папуга сидів на гілці між великими яблуками й чекав ночі. Він — вільний, але  радості було мало. Бабуся пішла з дому й за­лишила кватирку відчиненою. Птах пролетів над котом, який лежав у дворі, і сів на яблуню. Від радості птах заверещав: «Пор-ра вставати! Вар-рити кашу!».

Чергування голосних звуків: ніч – ночі, радість – радості, дім – дому, кіт – котом, двір – дворі, радість – радості.

 

Вправа 58 Змінили слова так, щоб у корені відбулося чергування, позначили корені

2� Крількроля, папірпаперу, мільмолі, пирігпирога, річречі, пічпечі.

3� Склали три речення зі словами

У кроля довгі вуха. Нема паперу. Розвелося багато молі. Мама дала шматок пирога. Ми збирали речі у похід. У печі розгорався вогонь.

 

Вправа 59, 60 Створюю запрошення до Дня бабусь і дідусів

Створили запрошення…

 

Вправа 61

Префікс – частина слова.

Прийменник – окреме слово.

1� Префікс пишемо разом.

      Прийменник пишемо окремо.

 

Вправа 62 Прислів'я

1� Позначили префікси.

Рада б зірка зійти — чорна хмара заступає.

Літо збирає, а зима з'їдає.

Хто про землю дбає, вона тому повертає.

Десять разів відміряй, а раз відріж.

2� Уставили додаткові слова між прийменником та іменником.

З великої хмари — малий дощ.

Лічи курчат по (золотій) осені, а хліб міряй по (пізній) весні.

Від (цікавої) науки міцніють руки.

 

Вправа 63

1� Списали перший абзац тексту, позначили пре­фікси.

Найдужче борсук любив тишу. Любив поринати в спогади: укластися на лежаку, підмостити лапу під щоку й згадувати. Шерхотить угорі напівсонна ялина. Матуся завжди казала, що вмілий майстер може зробити з неї дивовижні скрипки!

2�  Текст-опис ялини…

3� Текст-опис борсука...

4 З ялини виготовляють такі інструменти: гітару, бандуру, сопілку, скрипку.

 

Вправа 64 Позначили префікси.

Борсук заплющив очі, уявив ту скрипку, ялину, а за нею його ліс. Добрів до ялини, притулився до стовбура, погладив цупкі хвоїнки.

— Що, рідна, готова зимувати?

 

Вправа 65

1� Подвоєння приголосних звуків на межі префікса і кореня.

2� Підкреслили букви, які позначають подвоєння.

Беззмінний, беззвучний, оббити, оббігти, віддерти, відділити.

 

Вправа 66

Зароблене потом — віддають медом.

Для людської думки немає віддалі.

Хоча совість і беззуба, а до смерті загризти може.

Рання пташка росу оббиває.

 

Вправа 67

1� Речення зі словами, у яких є подвоєння, позначили префікси.

Віддавна найдужчі орли злі­таються до Черемошу полоска­ти свої дзьоби й крила.

Химерні закрутини Черемошу віддзеркалюють задумливі Карпатські гори.

Шумить, вирує та пінить­ся річка, віддзвонює водограя­ми, оббиває кам'яні беззахисні береги, оббризкує їх дрібними намистинами. Які таємни­ці ховає в собі вічна мелодія Черемошу?

2� Описали гірську річку Черемош…

   Серед високих Карпатських гір в’ється Черемош.

   Гірська річка має бурхливу течію. Вона шумить і вірує, утворює пінисті водограї. Вода у ній чиста і холодна.

   Старі Карпати прислухаються до таємничої мелодії Черемошу.  

 

Вправа 68

Без зубів — беззубий; без звуків — беззвучний; від дзеркала — віддзеркалює; без заперечень — беззаперечний.

 

Вправа 69 Слова з префіксом на букву, що позна­чає приголосний звук.

Об'єднати, роз'їзд, під'їхав, від'їхав, в'їхали, об'ємний, з'явився.

Апостроф вживаємо після префіксів із кінцевим твердим приголосним звуком перед я, ю, є, ї.

 

Вправа 70 Пояснили орфограму «Правопис апострофа після префікса»,

Об'єднати, з'єднати, від'єднати,

з'їсти, об'їсти, поїсти,

з'їхав, об'їхав, доїхав.

Поділили слова на склади для переносу:

об'-єднати, об'єд-нати, об'єдна-ти;

з'єд-нати, з'єдна-ти;

від'-єднати, від'єд-нати, від'єдна-ти;

з'їс-ти;

об'-їсти, об'їс-ти;

по-їсти, поїс-ти;

з'ї-хав;

об'-їхав, об'ї-хав;

до-їхав, дої-хав.

 

Вправа 71

Науковці стверджують, що бджоли з'явилися ще 40 мільйонів років тому! Ці комашки з'єднані в дружну сім'ю. Спозаранку з'являються бджоли-розвідниці. Біля них з'юрмилися бджоли-збиральниці. Розвідниці спеціальним танцем повідомляють, куди і як летіти. Усі об'єднані турботою — зібрати якомога більше нектару.

1� Слова з апострофом після префіксів поділили на скла­ди для переносу.

З'я-ви-ли-ся, з'є-дна-ні, сі-м'ю, з'яв-ля-ють-ся, з'юр-ми-ли-ся, об'-єд-на-ні.

2� Звуко-буквений аналіз слова.

З'являються.

[з] — приголосний, твердий, дзвінкий;

[й] — приголосний, м'який, дзвінки;

[а] — голосний звук;

[в] — приголосний, твердий, дзвінкий;

[л'] — приголосний, м'який, дзвінкий;

[а] — голосний, наголошений;

[й] — приголосний, м'який, дзвінкий;

[у] — голосний;

[ц':] — приголосний, м'який, глухий, подовжений;

[а] — голосний.

 

Вправа 72 Утворили по два слова з апострофом після префіксів на приголосний звук перед я, ю, є, ї.

Від'єднав, від'їв;

під'їхав, під'їхав;

роз'єднав, роз'їхалися;

об'ява, об'їзд;

з'єднання, з'явився;

без'язикий, без'ядерний.

 

Вправа 73

1� Приліпити, приклеїти, предобрий, премилий, прибіг­ти, превисокий.

Префікс визначаємо підбором спільнокореневих слів: приліпити (бо ліпити), приклеїти (бо клеїти), предобрий (бо добрий), премилий (бо милий), прибіг­ти (бігти), превисокий (високий).

3� Префікс при-: приліпити, приклеїти, прибігти.

      Префікс пре-: предобрий — дуже добрий, премилий — дуже милий, превисокий — дуже високий.

 

Вправа 74  Позначили префікси пре-, при- .

Дуже добра — предобра; дуже зла — презла; дуже гострий — прегострий; дуже тугий — претугий; дуже великий — превеликий; ділянка біля школи — пришкільна ділянка; дуже дорогий — предорогий; поява птахів навесні — приліт птахів; поблизу моря — приморський; поблизу берега — прибережний; поблизу вокзалу — привокзальний; поблизу кордону — прикордонний.

 

Вправа 75

1,3� Підкреслили спільнокореневі слова, позначили корені.

Осінні дні вмивалися туманами. Вітер у саду зривав золоті листки й розносив хвилями.

Прийшла пора збирання врожаю. Горіх роками дбав, щоб кутя на Святвечір пахла його плодами, щоб прекрасні діти об’їдалися горіхами й набиралися розуму та вітамінів.

Горіхи, сховані в шкаралупи, боязко поглядали на землю: де приземлитися? Нарешті господар брав до рук палицю.

Вважають, що горіхи варто оббивати, щоб рясніше родили.

Горіхопад видався на славу!

2� Орфограма «Правопис префіксів при-, пре-»: прийшла, прекрасні, приземлитися.

«Правопис апострофа після префікса»: об’їдалися.  

«Збіг двох приголосних на межі префікса та кореня»: оббивати.

4� Слова в переносному значенні:

Осінні дні вмивалися туманами. Вітер у саду зривав золоті листки й розносив хвилями.

Прийшла пора збирання врожаю. Горіх роками дбав, щоб кутя на Святвечір пахла його плодами, щоб прекрасні діти об’їдалися горіхами й набиралися розуму та вітамінів.

 

Вправа 76

Антоніми: відв'язати — прив'язати, від'їхати — підїхати, прегарний — препоганий,  відчепити — причепити, пресумний — превеселий, віднести — принести, прехороший — препоганий, відхід — прихід.

 

Вправа 77

1� Позначили суфікси:

, , , .

Суфікси зменшення: -ик-, суфікси згрубілості: -ющ-.

2� Худющий [х у д' у ш ч и й]7 букв, 8 звуків.

 

Вправа 78

Суфікси зменшення (-ок-, -ик, -очок):

лісок, лісочок; синок, синочок; дощик.

Суфікси пестливості (-оньк-, -еньк-, -ичк-, -ечк-, -очк-):

сестричка, сестронька; сливочка, сливонька; матусенька.

Суфікси згрубілості (-ищ-, -иськ-):

вовчище, вовчисько; вітрисько; хмарище.

 

Вправа 79

1� Позначили суфікси пестливості –еньк-, -ичк-, -ельк- (надають словам значення любові, ніжності):

козаченько, водички, шабелька, криничку, водичку.

2� На картині зображений козак Іван Голота.

      Отаман був сміливим і відважним воїном. Він сидить на коні. У руках тримає кобзу.

      Подвиги Івана Голоти оспівані митцями.  

 

Вправа 80  Слово із суфіксом згрубілості –ищ- (суфікс надає значення зневажливості, презирства, ненависті): полчища.

 

Вправа 81 Створюю художній опис соняшника.

Вправа 82 Опис соняшників за ключовими словами.

    На полях зацвіли соняшники.

    На високих живих стеблах рослини подібні до круглих кобз. Кожна квітка пахуча. Їхня серединка, припорошена жовтим пилом, золотіє серед лану. Круглі кобзи, порослі пелюстками, промовляють широкою усмішкою.

    Із заходом сонця також вечоріють соняшники.

Кобза — старовинний народний струнно-щипковий інструмент, знаний ще з XIII ст., відомий багатьом на­родам світу.

 

Вправа 83

Склали текст-опис соняшника….

 

Мої навчальні досягнення.

1� 1. Події відбуваються на лузі восени.

      2. Журавлі вирушають у теплий, але чужий край.

2� 1. Позначили префікс при-: приземлилися, прилітав.

      2. Слово з апострофом після префікса: з’явився (бо появився).

      3. Слово з подвоєнням приголосних на межі префікса та кореня: беззахисні.

      4. Слово з префіксом з-: з’явився, злітав, зріс.  

          Префікс визначаємо добором спільнокореневого слова: з’явився (бо явився), злітав (бо літав), зріс (бо ріс).  

3� Слово зі зменшено-пестливим суфіксом –еньк-: тоненькі.

      Слово зі збігом однакових приголосних на межі кореня та суфікса: осінній.

4� Слова з ненаголошеними е, и в коренях: дере́ва (де́рево), листки́ (лист).  

      Слово з чергуванням в корені приголосних звуків: лузі (луг – лужок – лузі) .

Інші завдання дивись тут...