Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова та читання 3 клас Захарійчук М."

Вправа 1 Звуки та букви  

Предмети в абетковому порядкуавтобус, велосипед, літак, книжка, малина, перець, помідор, тролейбус, яблуко.

 

Вправа 2

бджілка звукова схема [— – ●́ — | — ●] звуковий розбір слова [б дж’ і л к а]

Євген [= ● — | — ●́ —]  [й е в г е н]

синє [— ●́ | = ●]      [с и н' е]

ясен [= ●́ | — ● —]      [й а с е н]

маля [— ● | = ●́]    [м а л' а]

Юля  [= ●́ | = ●]    [й у л' а]

їжа   [= ●́ | — ●]   [й і ж а]

щітка  [— – ●́ | — — ●]  [ш ч’ і т к а]

 

Вправа 3

Поділили слова на склади: о-гі-рок, я-во-ри, я-ли-ни, о-зе-ро, ку-ку-ру-дза, ма-йо-ри, ком-п’ю-тер, май-ка, маль-ви.

Поділили слова на склади для переносу: огі-рок, яво-ри, яли-ни, озе-ро, ку-ку-ру-дза, ма-йо-ри, ком-п’ю-тер, май-ка, маль-ви.

 

Вправа 4 Подовжений приголосний звук

раннє [— ●́ | =: ●]   [р а н': е]

рано  [— ●́ | — ●]    [р а н о]

зеленню  [— ●́ | — ● | =: ●]   [з е л е н': у]

зелене  [— ● | — ●́ | — ●]   [з е л е н е]  

віттям [– ●́ | =: ● —]    [в’ і т': а м]

віти [– ●́ | — ●]   [в’ і т и]

 

Вправа 1 Слово

Слова, які мають одне значення, називають однозначними (мак, літак)

Слова, які мають кілька значень, називають багатозначними (поле, край)

Слова, протилежні за значенням, називають антоніми (білий – чорний, біліє – чорніє)

Слова, подібні за значенням, називають синонімами (дім, оселя, хата)

Слова вживаються в прямому та переносному значеннях.

 

Вправа 2

• Антоніми: великий — малий, сухий — вологий.

• Слова в переносному значенні: підхопив вітер, фен кашлянув і замовк.

Слова втягнула, вхопила; зручне, комфортне — це синоніми.

 

Вправа 1 Будова слова

Частину слова без закінчення називають основа.

Спільну частину споріднених слів називають корінь.

Префікс — це частина слова, яка стоїть перед коренем.

У префіксах роз-, без- завжди пишемо букву з.

Префікс с- пишемо перед буквами к, ф, п, т, х.

Суфікс — це частина слова, яка стоїть після кореня.

 

Вправа 2

• У спільнокореневих словах позначили корінь: , .

• Уписали букви: схопить, безлисте, сховає, розгойдує, сфотографував.

• Позначили будову слова: 

У слові білочку основа білочк- і закінчення –у (змінимо білочкою, білочки), корінь біл- (підберемо спільнокореневі білка, білченя), корінь біл-, суфікс іменника –очк-.

 

Вправа 1 Частини мови

Іменник — це самостійна частина мови, яка називає предмет.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

Число іменників: однина, множина.

Прикметник — це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета.

Рід прикметників: чоловічий, жіночий, середній.

Число прикметників: однина, множина.

Дієслово — це самостійна частина мови, яка називає дію предмета.

Часи дієслів: минулий, теперішній, майбутній.

Числівник — це самостійна частина мови, яка називає кількість предметів або їхній порядок при лічбі.

• Іменники

істоти (хто?)

пес, учень, діти, лікар, лисиця

неістоти (що?)

сонце, дерево, будинок, озеро, столиця

загальні назви

місто, квітка, вулиця, меблі, країна, річка

власні назви

Дніпро, Європа, Софійка, Андрій, Україна

клички тварин

Мурко, Джульбарс, Бровко, Бурмило, Пух

однина

пенал, будинок, дитина, зерно, заняття, волосся

множина

пенали, будинки, діти, штани, ножиці

чоловічий рід (він, мій)

пенал, гараж, Дмитро, слон, комп’ютер

жіночий рід (вона, моя)

хата, рідня, в’язання, книжка, мишка

середній рід (воно, моє)

заняття, каченя, завдання, гілля, дитинча

• Прикметники

чоловічий рід (який?)

високий, синій, веселий, пухнастий, кольоровий, завзятий

жіночий рід (яка?)

висока, синя, весела, пухнаста, кольорова, завзята

середній рід (яке?)

високе, синє, веселе, пухнасте, кольорове, завзяте

• Дієслова

минулий час

(що робив?),( що зробив?)

писав, відпочивав, змайстрував, намалював, біг, прибіг

теперішній час (що робить?),

(що роблю?), (що роблять?)

пише, пишу, відпочиває, відпочиваю, малюють, біжать

майбутній час (що зроблю?),

(що робитиму?), (що буду робити?)

напишу, відпочиватиму, майструватиму, буду бігти, прибіжу

Вправа 1 Речення

Речення за метою висловлювання є: розповідними, питальними, спонукальними.

У розповідних реченнях про щось розповідається, щось описується.

У питальних ре­чення про щось запитується.

У спону­кальних реченнях спонукають, просять, закликають, застерігають.

Речення за інтонацією є : окличними, неокличними.

• Склали речення за малюнком про відпочинок дітей у парку

Діти відпочивають у парку. (Розповідне неокличне речення)

Усім дуже радісно! (Розповідне окличне речення).

Скільки дітей прийшло в парк? (Питальне речення)

Зробіть гарну світлину! (Спонукальне окличне речення)

Діти, ходімо вже додому. (Спонукальне неокличне речення)

 

Вправа 1 Текст

Поетичний букет із весняних квітів: підсніжники, проліски, шафран, сон-трава, ряст, фіалка

Текст-опис «Шафран»...

  Текст-міркування «Чому не можна рвати квіти»…

• «Мрії про літні канікули». Складаю зв'язну розповідь про ситуацію з життя «Як я проведу літні канікули»…

Склали зв'язну розповідь за малюнками «Якими справами зай­маються діти влітку? Як вони проводять дозвілля?»…

Інші завдання дивись тут...