Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Большакова І., Хворостяний І."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 38

Вправа 4

Підготуйся до святкування дня народження . Склей і жовті, і зелені, і сині, і фіолетові  капелюшки. Виріж із паперу прапорці і квадратної, і прямокутної, і шестикутної, і круглої форми. Принеси вази для квітів і керамічні, і скляні, і пластмасові.

Перед сполучником, який повторюється, пишемо кому.

 

Вправа 5 Вірш «Мишка» Олеся Мамчич

� Незвичність описаної події, бо насправді під ліжком могло вміститися стільки звірів тільки іграшкових.  

Придумали продовження історії… Головна думка…

 

Сторінка 39

Вправа 6  Підкреслили однорідні члени речення, обвели сполучник і, який повторюється.

З-під ліжка повискакували і вовчисько, і дракон, і пітон, і слон, і удав, і камбала, і мишка.

і О, і О, і О, і О, і О, і О, і О

(Хто?) вовчисько, дракон, пітон, слон, удав, камбала, мишка (що зробили?) повискакували.

Однорідні підмети: вовчисько, дракон, пітон, слон, удав, камбала, мишка.

Вправа 1

По вулиці йдуть і кухар, і художниця, і співак, і учителька.

Перед сполучником, який повторюється, пишемо кому.

1� Перед протиставним сполучником а (але) завжди пишемо кому.

Кухар несе каструлю, а не глобус . Кухар варить борщ, але не навчає дітей.

2� Однорідні члени речення поєднано протиставним сполучником

Чайник гріється, а не кипить.     О, а О

Чайник (що робить?) гріється, не кипить. Однорідні члени речення: гріється, не кипить.

Чай холодний, але смачний.       О, але О

Чай (який?) холодний, смачний. Однорідні члени речення: холодний, смачний.

 

Сторінка 40

Вправа 2

Повар тримає каструлю і черпак. Повар тримає каструлю, а не палітру. Повар куховарить, а не малює.

Співак тримає мікрофон і ноти. Співак тримає мікрофон, а не глобус. Співак співає, а не навчає.

Учителька тримає глобус і указку. Учителька тримає глобус, а не пензлики. Учителька навчає, а не малює.

 

Вправа 3

Софія поливає квіти, а не машинку. Сергій тримає гирю, а не тюльпан. Аліса гладить поні, а не кота. Мирон тримає машинку, а не чайник.

 

Вправа 4

Байки нас і смішать, і навчають. Байки нас навчають, а не смішать.

1� Речення схожі: мають однорідні члени речення.

Відрізняються: у першому реченні однорідні члени перелічуються, поєднуючись сполучником і, який повторюється; у другому – протиставляються, поєднуючись сполучником а.

2� У першому реченні перед сполучником і, який повторюється, пишемо кому.

У другому реченні перед сполучником а завжди пишемо кому.

 

Вправа 5  Підкреслили однорідні члени, обвели сполучники

Кицька спить, а мишку бачить.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) кицька (що робить?) спить, бачить; бачить (кого?) мишку. Однорідні присудки: спить, бачить.

Олег кинув м'яч, але не попав у ворота.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Олег (що зробив?) кинув, не попав; кинув (що?) м’яч; не попав (куди?, у що?) у ворота. Однорідні присудки: кинув, не попав.

Ранок був похмурий, але теплий.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) ранок (що робив?) був; ранок (який?) похмурий, теплий. Однорідні другорядні члени речення: похмурий, теплий.

Місяць світить, а не гріє.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) місяць (що робить?) світить, не гріє. Однорідні присудки: світить, не гріє.

 

Сторінка 41

Вправа 1

1� Позначили коми й сполуч­ники різними кольорами

Мама і тато читають книги. 

Мама, тато, брат читають книги.

І мама, і тато, і брат, і сестра читають книги.

Мама читає книгу, а не гортає її.

Мама читає книгу, але не розповідає про неї.

2� Склали схеми однорідних членів кожного речення:

Мама читає газету.

Речення без однорідних членів.

Мама і тато читають книги.

О і О

Речення з однорідними підметами (мама, тато), як поєднані сполучником і.

Мама, тато, брат читають книги.

О, О, О

Речення з однорідними підметами (мама, тато, брат), які перелічуються, між ними пишемо кому.

І мама, і тато, і брат, і сестра читають книги.

і О, і О, і О, і О

Речення з однорідними підметами (мама, тато, брат, сестра), які поєднуються сполучниками і, перед сполучником, що повторюється, пишемо кому.

Мама читає книгу, а не гортає її.

О, а О

Речення з однорідними присудками (читає, не гортає), які протиставляються сполучником а, перед сполучником а завжди пишемо кому.

Мама читає книгу, але не розповідає про неї.

О, але О

Речення з однорідними присудками (читає, не розповідає), які протиставляються сполучником але, перед сполучником але завжди пишемо кому.

Вправа 2

Без сполучників

Оленка, Тарас, Андрій збирають золоте листя.

О, О, О

Речення з однорідними підметами (Оленка, Тарас, Андрій), які перелічуються, між ними пишемо кому.

Сполучники а, але

Оленка збирає листя, а не сушить.

О, а О

Речення з однорідними присудками (збирає, не сушить), які протиставляються сполучником а, перед сполучником а завжди пишемо кому.

Оленка збирає листя, але не складає його.

О, але О

Речення з однорідними присудками (збирає, не складає), які протиставляються сполучником але, перед сполучником але завжди пишемо кому.

Сполучник і

І Оленка, і Тарас, і Василько, і Софія збирають золоте листя.

і О, і О, і О, і О

Речення з однорідними підметами (Оленка, Тарас, Василько, Софія), які поєднуються сполучниками і, перед сполучником, що повторюється, пишемо кому.

Оленка і Тарас збирають золоте листя.

О і О

Речення з однорідними підметами (Оленка, Тарас), як поєднані сполучником і.

Вправа 3

Мама, тато, бабуся, дідусь, я і брат прибираємо вдома.

О, О, О, О і О

Тато і брат чистять килим пилососом.

О і О

Я і сестра витираємо пил ганчіркою.

О і О

І бабуся, і мама, і сестра поливають квіти.

і О, і О, і О

І дідусь, і бабуся, і брат, і сестра розкладають речі у шафі.

і О, і О, і О, і О

Тато і дідусь виносять сміття.

О і О

Сторінка 42

Вправа 4

У шафу діти складають шкарпетки і рукавички.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) діти (що роблять?) складають; складають (куди?) у шафу; складають (що?) шкарпетки, рукавички. Однорідні другорядні члени речення: шкарпетки, рукавички. 

У шафу діти складають нові шкарпетки і чисті рукавички.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) діти (що роблять?) складають; складають (куди?) у шафу; складають (що?) шкарпетки, рукавички; шкарпетки (які?) нові; рукавички (які?) чисті. Однорідні другорядні члени речення: шкарпетки, рукавички. 

При однорідних членах речення можуть бути залежні слова.

 

Вправа 5 Вірш «Шкідники у нашім домі» Григорія Фальковича

1� Шкідниками в домі автор також називає нечемних дітей, бо вони можуть завдавати збитки.

2� Автор шукає відповідь на питання про те, кого можна вважати шкідниками в домі. Автор доводить її, розкриваючи значення слова у прямому і переносному значеннях. Робить висновок про те, що в кожному домі його шкідники відомі, тому вони не переможуть пильних господарів.

 

Сторінка 43

3� Слова-синоніми:  капосний — неприємний; достеменно — дійсно; ниш­ком — потай, таємно.

4� Доповнили речення словами (однорідні члени речення не є словосполученнями), виділили однорідні члени речення

У домі живуть шкідники: мухи, міль, таргани, гризуни.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) шкідники, мухи, міль, таргани, гризуни (що роблять?) живуть; живуть (де?) у домі. Однорідні підмети: мухи, міль, таргани, гризуни.

Узагальнююче слово при однорідних членах речення: шкідники.

Шкідники розмальовують шпалери, б’ють тарілки, палять сірники.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) шкідники (що роблять?) розмальовують, б’ють, палять; розмальовують (що?) шпалери; б’ють (що?) тарілки; палять (що?) сірники. Однорідні присудки: розмальовують, б’ють, палять.

Однорідні члени речення можуть мати залежні слова: розмальовують шпалери; б’ють тарілки; палять сірники.

Пишу для себе.  Написали, чи вказує автор прямо на тих, хто є шкідниками й має «капосні манери», чому… Головна думка вірша…

 

Вправа 6 Склали три речення про свої обов'язки по господарству, вживаючи однорідні члени речення

Зазвичай я поливаю фіалки, кактуси і традесканцію.

О, О і О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) я (що роблю?) поливаю; поливаю (коли?) зазвичай; поливаю (що?) фіалки, кактуси і традесканцію.  Однорідні другорядні члени речення: фіалки, кактуси, традесканцію.  Однорідні члени перелічуються, відділяються комою та сполучником і.

Я замітаю підлогу, але не мию.

О, але О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) я (що роблю?) замітаю, замітаю (що?) підлогу. Однорідні присудки: замітаю, не мию.  Однорідні члени протиставляються сполучником але, перед яким завжди пишемо кому.

Я мию і тарілку, і склянку, і ложку, і виделку

і О, і О, і О, і О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) я (що роблю?) мию; мию (що?) тарілку, склянку, ложку, виделку.  Однорідні другорядні члени речення: тарілку, склянку, ложку, виделку.  Однорідні члени поєднуються сполучником і, перед сполучником, який повторюється, пишемо кому.

Що я знаю / умію?

Вправа 1 Розставили розділові знаки, установили зв'язок між словами в реченні, обвели  однорідні члени речення

У зошиті Поліна пише ручкою, олівцем, фломастером.

О, О, О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Поліна (що робить?) пише; пише (де?) у зошиті; пише(чим?) ручкою, олівцем, фломастером.

Однорідні другорядні члени речення: ручкою, олівцем, фломастером.  Однорідні члени перелічуються, між ними пишемо кому.

 

Вправа 2 Розставили розділові знаки, визначили головні члени речення та друго­рядні члени у першому  реченні

На уроках учні читають, пишуть, малюють, співають.

О, О, О, О        

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) учні (що роблять?) читають, пишуть, малюють, співають; читають, пишуть, малюють, співають (де?) на уроках.

Основа речення (головні члени речення): учні читають, пишуть, малюють, читають.

Однорідні присудки: читають, пишуть, малюють, співають. При перелічувані між ними пишемо коми.

На уроці музики Анна не танцювала, а співала.

О, а О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Анна (що робила?) не танцювала, співала; не танцювала (де?) на уроці; уроці (чого?) музики. 

Основа речення: Анна не танцювала, співала.

Однорідні присудки: не танцювала, співала. Вони протиставляються сполучником а, перед яким завжди пишемо кому.

На фізкультурі Андрій бігав, стрибав.

О, О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Андрій (що робив?) бігав, стрибав; стрибав (де?) на фізкультурі.

Основа речення: Андрій бігав, стрибав.

Однорідні присудки: бігав, стрибав. При перелічувані між ними пишемо коми.

На математиці Дарина розв'язува­ла складну, але цікаву задачу.

О, але О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Дарина (що робила?) розв’язувала; розв’язувала (де?) на математиці; розв’язувала (що?) задачу; задачу (яку?) складну, цікаву.

Основа речення: Дарина розв’язувала.

Однорідні другорядні члени речення: складну, цікаву. Вони протиставляються сполучником але, перед яким завжди пишемо кому.

На уроці малювання Ігор намалював і слона, і верблюда, і крокодила.

і О, і О, і О

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Ігор (що робив?) малював; малював (де?) на уроці; уроці (чого?) малювання; малював (кого?) слона, верблюда, крокодила.

Основа речення: Ігор намалював.

Однорідні другорядні члени речення: слона, верблюда, крокодила. Вони поєднуються сполучником і, перед сполучником, який повторюється, пишемо кому.

Вправа 3 Замінили слова однорідними членами речення.

Карасі, щуки, окуні живуть у воді.

О, О, О

І дуби, і липи, і каштани ростуть у парку.

і О, і О, і О

Тато грає на гітарі і бандурі.

О і О

Пишу для себе. Написали, що робиш на уроках української мови, уживаючи однорідні члени речення…

 

Сторінка 44

Вправа 2 Записали дванадцять слів із буквами, які позначають два звуки, за абеткоюЄвген, боєць, пам’ятний, пам’ять, солов’ї, щавель, щит, щука, яблуко, ялинка, яр, Ярина. 

Два звуки позначають букви я, ю, є на початку складу, після голосного звуку,  буква щ завжди позначає два звуки, буква ї завжди позначає два звуки: [й е в г е н], [б о й е ц'], [п а м й а т н и й], [п а м й а я т'], [с о л о в й і], [ш ч а в е л'], [ш ч и т], [ш ч у к а], [й а б л у к о], [й а л и н к а], [й а р], [й а р и н а]  

Вправа 3  Кошеня Нюх сховалося за м'який диван.

Орфограми

кошеня́

ненаголошений голосний звук за словником 

Кошеня

велика буква на початку речення

Нюх

велика буква у кличках тварин

сховалося

префікс с-

за диван

за новий/що диван, прийменники пишемо окремо

дива́н

ненаголошений голосний звук за словником

м’який

пишемо апостроф

Зробили звуко-буквений аналіз слів:

кошеня – 6 звуків [к о ш е н' а], 6 букв («ка», «о», «ша», «е», «ен», «я»);

Нюх – 3 звуки [н у' х], 3 букви («ен», «ю», «ха»);

сховалося – 9 звуків [с х о в а л о с' а], 9 букв («ес», «ха», «о», «ве», «а», «ел», «о», «ес», «я»);

за – 2 звуки [з а], 2 букви («зе», «а»);

м’який – 6 звуків [м й а к и й], 5 букв («ем», «я», «ка», «и», «знак м’якшення»), після апострофа буква я позначає два звуки;

диван – 5 звуків [д ие в а н], 5 букв («де», «и», «ве», «а», «ен»)

1� Дібрали приклади до кожної орфограми:

Ненаголошені е/и

бере́за, село́, глибо́кий, директо́р

Велика буква на початку речення

Світало. Сьогодні свято у нас.

Велика буква у кличках тварин

корова Маня, пес Барбос, кіт Нявчик

Правопис прийменників

на насипі, при прихожій, до добра 

Префікси з-, с-

зчитав, списав, сфотографував, зліпив

Апостроф у коренях слів

п’явка, в’юн, бур’ян, свято, буряк

Вправа 3 Назвали однакові орфограми для кожної пари слів

Перун — Велес

велика буква у власних назвах божественних істот

гримі́ти — блища́ти

ненаголошений голосний звук [и], бо гри́мнув, бли́ск

розгніваний — без­смертний

префікс роз-, без- завжди з буквою з

спалити — зберегти

префікс з-, с-

слов'яни — дерев'яний

апостроф

життя — зілля

подовжений приголосний звук [ж и т': а], [з' і л': а]

мальований — кольоровий

буквосполучення ьо в середині складу, ма-льо-ва-ний, ко-льо-ро-вий

міф — бог

 

Вправа 4 Науково-пізнавальне оповідання «Про міфи»

Тема: розповідь про виникнення міфів.

Основна думка: «одне одному переповідали люди історії про богів, духів, героїв».

Мета: розповісти про те, чому виникли міфи.

Зачин

У давнину наші предки не могли пояснити закони природи.

Основна частина

Вони думали, що у світі все залежить від богів чи духів. Боги — безсмертні, наділені чудодійною силою. Одне одному переповідали люди історії про богів, духів, героїв.

Кінцівка

Такі оповіді назвали міфами.

Міфи – фантастичні народні оповіді про божественних істот, світобудову.

 

Сторінка 45

Вправа 5 Науково-художнє оповідання «Перун»

Боги: Перун, Даждьбог, Сварог, Мокоша, Велес.

1� Зобразили мовними та немовними звуками:

Боги

Мовні звуки

(звукопис)

Немовні звуки

(звуконаслідування)

Перун

гримить

Гу-гу-гу

Сварог

стук

Тук-тук

Даждьбог

сміх

Ха-ха

Мокоша

дощить

Кап-кап

Велес

мукає

Му-му

Сторінка 46

Вправа 6

1� Переказали текст за планом… Головна думка …

Ключові слова: бог, слов’яни, грім, блискавка, родючість, покровитель; колісниця, коні, грім, стріли, блискавка, дощ, земля, врожай; день, четвер, дуб, ідол, вогнище, зброя, похід, військо, фігура, Перун.

2� Про сильний дощ кажуть, що він періщить. Основне тлумачне значення слова періщить – сильно бити, сікти, шмагати. Сильний тривалий дощ супроводжують подібні звуки, тому інше значення слова періщить стосується саме дощу і означає – сильно, безперервно йти.

3� Як пов'язаний вислів після дощику в четвер із Перуновим днем дивись у вправі 6, питання 1.

4� Орфограми у словах із тексту: Перун, верховний, покровитель, слов’ян, бог, кіньми, гримить, летять, зрошуватиме, четвер, священним, деревом, дуб, перед, розпалювали, підніжжя, розкладали, попереду, дерев’яного.     

Перун (ненаголошений голосний звук за словником, велика буква у власній назві), верхо́вний (бо верх), покровитель (знак м’якшення),  слов’ян (апостроф пишемо), бог (сумнівний дзвінкий приголосний звук, бо богом), кіньми (чергування голосного звуку, бо коня), грими́ть (бо гри́мнув), летя́ть (бо злет), зрошуватиме (префікс з-), четве́р (за словником), священним (не пишемо апостроф), де́ревом (бо дере́в), дуб (бо дубом),  пе́ред (бо пере́д), розпалювали (префікс роз-), підніжжя (подовжений приголосний звук), розкладали (префікс роз-), попе́реду (бо пере́д), дерев’яного (апостроф пишемо).    

5� У давнину люди вірили, що високо в небі Перун мчить у своїй колісниці, запряженій вогнегривими кіньми. Гримить колісниця — чують грім . Летять стріли Перуна — бачимо блискавку. А потім піде дощ, щедро зрошуватиме землю для гарного врожаю.

Зробили звуко-буквений аналіз слів:

колісниці – 9 звуків [к о л' і с н и ц' і], 9 букв;

запряженій – 10 звуків [з а п р' а ж е н' і й], 10 букв;

чують – 5 звуків [ч у й у т'], 5 букв, буква ю після голосного звуку позначає два звуки, знак м’якшення не позначає звука;

летять – 5 звуків [л е т' а т'], 6 букв, знак м’якшення не позначає звука;

дощ – 4 звуки [д о ш ч], 3 букви, буква щ завжди позначає два звуки;

щедро – 6 звуків [ш ч е д р о], 5 букв, буква щ завжди позначає два звуки;

дерев’яного – 11 звуків [д е р е в й а н о г о], 10 букв, буква я після апострофа позначає два звуки.

  

Вправа 7 Склали абетку зі слів одного тематичного ряду

Абетка богів: Велес, Даждьбог, Мокоша, Перун, Сварог.

Абетка кольорів: голубий, жовтий, зелений, оранжевий, синій, фіолетовий, червоний. 

Абетка тварин: заєць, корова, поні, хом’як.

Абетка предметів: зошит, книжка, портфель, ручка.

Абетка квітів: васильки, гвоздика, конвалія, троянда.

 

Вправа 1  Записали слова за абеткою, поділили на склади, поставили наголос, обвели слова з орфограмою:

Дро́–ва, жа́р–кий, кро–пи–ва́, ли–сто–па́д, о́–лень, со́–ло–до–щі, со–ло–ми́–на.

1� В українській мові наголос рухомий, тому можуть бути наголошеними й перший, і другий, і третій склади, а деякі слова мають подвійний наголос.

2� Слова з ненаголошеними е та и: кропива́ (перевіряємо за словником), листопа́д (бо листя), о́лень (перевіряємо за словником).

Інші завдання дивись тут...