Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА  100. 1. Прочитай прислів'я і приказки. Поясни їхній зміст.

1. Робота гарна, та день малий. 2. Роботи багато, а користі мало. 3. Роботі ніколи немає кінця. 4. Їсти дай, пити дай, а про роботу не питай. 5. За чужою роботою й світу не бачить. 6. У роботі швидко час минає.

2. Випиши з речень усі форми іменника робота. Позначу них закінчення.

3. Склади й запиши речення з двома формами цього іменни­ка (на вибір).

ВІДПОВІДЬ.

2. Робот[а], робот[и], робот[і], робот[у], робот[ою], робот[і].

3. Тато пишається своєю роботою. Робота мого тата потрібна й цікава.

Учитель зосереджено перевіряв домашню роботу. Сьогодні мама швидко зробив усю домашню роботу.

 

Візьми до уваги! Слова можуть мати різні форми, коли в них змінюються лише закінчення (наприклад, робота, роботи, роботі, роботу, роботою, на роботі), а основне зна­чення залишається незмінним.

 

ВПРАВА  101.

1. Прочитайте правила.

Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника.

Зміну іменників за відмінками називають відміню­ванням, або змінюванням за відмінками.

2. Поставте одне одному запитання за змістом правил і дайте на них відповіді.

ВІДПОВІДЬ.

Що називають початковою формою іменника?

Що називають відмінюванням?

Як називають зміну іменників за відмінками?

 

ВПРАВА  102.

1. Розгляньте таблицю на сто­рінці 52. Запам'ятайте назви відмінків та їхні скорочені позначення.

2. Вивчіть відмінкові питання, на які відповідають відмінки іменників. Зверніть увагу на питання називного і знахідно­го, родового і знахідного, давального і місцевого відмінків.

 

Скорочене

 

Приклади

Назва

Відмінкові

відмінювання

відмінка

позначення

питання

іменників

 

відмінка

 

в однині

у множині

Називний

Н.

хто? що?

учень

учні

Родовий

Р.

кого? чого?

учня

учнів

Давальний

д.

кому? чому?

учневі (-ю)

учням

Знахідний

Зн.

кого? що?

учня

учнів

Орудний

Ор.

ким? чим?

учнем

учнями

Місцевий

М.

на кому?

на чому?

(на) учневі (-ю)

(на)учнях

Кличний

Кл.

учню

учні

3. Провідміняйте усно за поданим зразком іменник день в однині та множині.

4. Складіть і запишіть семеро речень із різними формами цього слова за варіантами: форма однини (І варіант), форма множини (II варіант).

ВІДПОВІДЬ.

Однина.

Н.в. день

Сьогодні у мене день народження.

Р.в. дня

Я старанно готуюсь до цього святкового дня.

Д.в. дневі, дню

Я радію кожному дню.

З.в. дня

Цього року я не святкуватиму дня народження.

Ор.в. днем

24 серпня оголосили днем незалежності України.

М.в. у дневі

У цьому дневі сталась прикра пригода.

К.в. дню

Дню, не будь сьогодні сумним.

Множина.

Н.в. дні

Настали безтурботні вихідні дні.

Р.в. днів

У тижні сім днів.

Д.в. дням

Хвала сонячним дням збору врожаю.

З.в. днів

Тиждень минув без радісних днів.

Ор.в. днями

Наийближчими днями ми поїдемо на екскурсію.

М.в. на днях

На днях відбулась незвичайна подія.

К.в. дні

Дні, не несіть сум у наші оселі.

 

ВПРАВА  103.

1. Прочитайте вірш. Доберіть до нього заголовок. Що виражає дібраний заголовок — тему чи головну думку вірша?

Називний питає: хто ти? що т и ?

Хоче він про наслідки роботи

і про тебе чути лиш похвали,

щоб тебе як приклад називали.

Родовий доскіпує свого —

хоче знати він: кого? чого?

І про тебе знать, якого роду,

що немає роду переводу.

Все давальний дасть — не жаль йому,

але хоче знать: кому? ч о м у ?

Знять про тебе, гожого на вроду,

що даєш і ти свому народу?

У знахідного свої потреби:

він — кого? і що? — питає в тебе.

І кого всі ми за друзів маєм,

і що друзі роблять нам навзаєм (взаємно)?

А орудний хоче знать: к и м ? ч и м ?

У труді орудуй разом з ним.

Хоче знать: що здатний ти утнути?

Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути?

А місцевий — де? В якому місці?

Хоче знати у селі чи в місті?

Кличний закликає всіх навколо:

гей, Іване, Петре чи Миколо!..               (Дмитро Білоус).

2. Назвіть усі відмінки. Поясніть, чому вони мають такі назви.

3. Складіть текст-розповідь про відмінки іменників за змістом вірша. Розкажіть одне одному.

4. Зіставте і порівняйте питання місцевого відмінка іменників у вірші і в таблиці. Зробіть висновок.

ВІДПОВІДЬ.

1. Відмінки іменників. Виражає тему.

Як відмінювати іменники. Виражає головну думку.

2. Називний відмінок називає предмети, тому питає: хто ти? що т и ?.   

Родовий відмінок допитується про рід предмета питаннями кого? чого?  Давальний відмінок щиро хоче знати кому? ч о м у? давати .

Знахідний відмінок цікавить кого друзями вважаєм, що із ними спільне маєм питаннями кого? і що?.

Орудний відмінок хоче знати ким хочем бути, чим сильні ми питаннями к и м ?,  ч и м ?

А місцевий вкаже в якому місці питанням де? 

Кличний до гурту закликає всіх навколо.

 

ВПРАВА  104. 1. Прочитай. Визнач тему й головну думку вірша. Добери до нього заголовок.

Розквітай, прекрасна Україно,

рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов'їна,

пісня неповторная твоя.

Хай смереки, ясени й тополі,

квіти, луки, трави і сади

шепотять нам вірші щедрі, добрі, вольні

чисті, із джерельної води.                   (Надія Голуб).

2. Назви іменники, ужиті у вірші в початковій формі (називно­му відмінку однини).

3. Випиши з вірша іменники у множині, зазнач у дужках їхню початкову форму.

4. Доведи, що виділені іменники вживаються у кличному від­мінку однини.

ВІДПОВІДЬ.

1. Моя Україна. Розквітай, Україно.

Тема: розповідь про красу рідного краю.

Головна думка: уславлення краси рідного краю.

2. Мова, пісня.

3. Смереки (смерека), ясени (ясен), тополі (тополя), квіти (квітка), луки (лук), трави (трава), сади (сад), вірші (вірш).

4. Кличний відмінок використовується у звертаннях: Україно, земле, матінко.

 

ВПРАВА  105. 1. Прочитай висловлювання про Україну. Вивчи їх напам'ять. Запиши з пам'яті.

1. Свою Україну любіть (Тарас Шевченко). 2. Україно моя. Україно, я для тебе у світі живу (Дмитро Павлачко). 3. Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна (Володимир Сосюра). 4. І єдиній моїй Україні — нероз­дільна моя любов (Леонід Полтава).

2. Назви повторюваний іменник. Познач у ньому закінчення. Запиши в дужках відмінок повторюваного іменника.

3. Добери синоніми до іменника Україна. Слова для довідки: країна, держава, Батьківщина, Вітчизна, рідний край.

ВІДПОВІДЬ.

2. Україн[у] (Зн.в.), Україн[о] (Кл.в.), Україн[ою] (Ор.в.), Україн[і] (Д.в.).

3. Україна, Вкраїна, рідний край, рідна країна, рідна сторона.

 

ВПРАВА  106. 1. Прочитай прислів'я і приказки про рідний край. Поясни їхній зміст.

1. Рідний край — земний рай. 2. Де рідний край, там і під ялиною рай. 3. Кожному милий рідний край. 4. За рідний край хоч помирай! 5. Рідний край має свій звичай.

2. Назви речення, у яких іменник край уживається в називно­му відмінку однини.

3. Самостійно добери й запиши прислів'я і приказки про рідний край.

4. Усно склади речення зі сполученням слів рідний край у формах знахідного і місцевого відмінків однини.

ВІДПОВІДЬ.

2. Рідний край — земний рай. Рідний край має свій звичай.

3. За рідним краєм і в небі сумно. Свій край, як рай, а чужа країна, як домовина.

 

4. Я захоплююсь красою рідного краю. У рідному краю щедрих людей багато. 

Інші завдання дивись тут...