Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 87. 1. Прочитай виразно вірш. 

Іменник любить називати 

завжди на ймення кожну річ: 

земля,  країна, сонце, мати, 

печаль і радість, день і ніч.   (Володимир Верховень).

2. Назви іменники, використані у віршованому тексті. Обґрунтуй свою думку.

3. Добери й запиши приклади іменників, дотримуючись такої послідовності: назви істот, назви неістот, власні назви, загальні назви.

87. ВІДПОВІДЬ.

1. Іменники: іменник, ймення, річ, земля, країна, сонце, мати, печаль, радість, день і ніч. Іменник — це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто? або що?

2. Назви істот: мати, лисеня, кошеня, син, сусід, родич. Назви неістот: камінь, ріка, стіл, папка. Власні назви: Микола, Шевченко, Карпати, Дніпро, «Кобзар». Загальні назви: ім'я, прізвище, гора, ріка, збірка.

 

ВПРАВА 88. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте правило. 

Іменник — це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто? або що? Іменники можуть бути назвами істот (хто?): син, лисиця і неістот (що?): день, прапор; загальними (річка , місто) і власними (Дніпро, Київ). Іменники належать до одного з родів: чоловічого (корінь), жіночого (палка), середнього (сонце). Змінюються за числами — однина (місто), множина (міста) і за питаннями — (хто?) тітка, (кого?) тітки, (кому?) тітці тощо. 

У науці про мову предметом називають усе те, до чого можна поставити питання: хто? (директор, учитель, школяр) або що? (життя, робота, навчання).

Наведіть власні приклади іменників.

2. Поставте запитання до правила. Дайте на них відповіді.

 

ВПРАВА 89. 1. Назви предмети, які тебе оточують. Доведи, чому названі тобою слова належать саме до іменників.

2. Прочитай характеристику предмета (підручника) і характеристику слова, яке називає цей предмет. Зверни увагу на розбіжність між предметом і словом, яке його називає.

   Предмет підручник являє собою книгу, за якою навчаються. Його виготовляють із паперу. За призначенням підручники бувають різними: з української мови, читання, математики, природознавства тощо.

   Слово підручник складається з дев'яти звуків, належить до іменника. Як іменник слово підручник має такі ознаки: чоловічий рід, здатність змінюватися за числами (підручник, підручники) та за питаннями: (що?) підручник, (чого?) підручника, (чому?) підручнику, (чим?) підручником, (у чому?) у підручнику. У реченні іменник може бути головним членом (найчастіше підметом) і другорядним.

3. Поясни, чому слова розум, добро, радість, щастя, любов належать до іменників. Склади й запиши речення з двома словами (на вибір).

89. ВІДПОВІДЬ.

(Що?) розум, добро, радість, щастя.

Людина має розум. Творіть добро! Подарунок завжди приносить радість. Щастя кожен розуміє по-своєму.

 

ВПРАВА 90. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю. Візьміть до уваги ознаки, властиві іменникам, які вжиті в першому абзаці тексту попередньої вправи.

Іменник

Що

означає

На яке питання відповідає

Число

Рід

Яким є членом речення

підручник

предмет

що?

однина

чоловічий

підмет

Книгу

предмет

що?

однина

жіночий

другоряд­ ний член

Читання

предмет

з чого?

однина

середній

другоряд­ ний член

підручники

предмети

що?

множина

 

підмет

 

ВПРАВА 91. 1. Прочитай вірш. Назви іменники. Поясни, що вони називають.

Стежка, озеро, стіжок – 

все  у падолисті. 

І в гніздечку для пташок 

задрімав сухий листок, 

наче у колисці.                    (Вадим Скомаровський).

2. Випиши їх. Познач у дужках число і рід іменників.

3. Склади й запиши речення з трьома іменниками (на вибір).

91. ВІДПОВІДЬ.

Іменники називають предмети. Стежка (одн., ж.р.), озеро (одн., с.р.), стіжок (одн., ч.р.), у падолисті (одн., ч.р.), в гніздечку (одн., с.р.), пташок (мн.), листок (одн., ч.р.), у колисці (одн., ж.р.).  

Через ліс пролягла звивиста стежка. Влітку я відпочиваю на березі озера. Соловейко звив гніздечко для пташок. Сухий листок відірвався від гілки. Солодкі сни дивилось у колисці немовля.

                  

ВПРАВА 92. 1. Прочитай текст. Використай доречні іменники-синоніми з дужок.

2. Добери заголовок до тексту. Придумай кінцівку.

    Ось і знайомий ліс. Рівними (шеренгами, рядами, колонами) виструнчились зелені сосни. Поміж ними ростуть білокорі берізки, кремезні дубки, тремтливі осички.

   Навколо тихо-тихо. Тільки іноді з глибини лісу чути легкий (гуркіт, грюкання, стукіт) дятла та мелодійний свист (групи, табуна, зграї) синиць.

    Заглибившись у сосняк, знімаєте голчасту (скатертину, ковдру, покривало), і відкривається красивий оранжевий (картузик, брилик, шапка) рижика (За Олександром Пархоменком).

3. Запиши речення з дібраними іменниками. Зроби висновок про роль іменників-синонімів у мовленні.

92. ВІДПОВІДЬ.

                                  У сосняку.

    Ось і знайомий ліс. Рівними рядами виструнчились зелені сосни. Поміж ними ростуть білокорі берізки, кремезні дубки, тремтливі осички. 

    Навколо тихо-тихо. Тільки іноді з глибини лісу чути легкий стукіт дятла та мелодійний свист зграї синиць. Заглибившись у сосняк, знімаєте голчасту ковдру і відкривається красивий оранжевий брилик рижика. Їх тут багато-багато.

    З повними кошиками грибники повернуться додому. 

Іменники-синоніми – засоби увиразнення мовлення, вони дають  можливість вибрати найточніше, найвиразніше, найдоцільніше і найдоречніше слово. 

 

ВПРАВА  93. 1. Прочитай прислів'я і приказки. Поясни їхній зміст.

1. Чого в молодості навчишся, те на старість як знахідка. 2. Батьківщина мати, чужина мачуха. 3. Згода будує, а незгода руйнує, 4. Правдою цілий світ зійдеш, а неправдою ані до порога. 5. Лиха та радість, по котрій сум наступає. 6. Із самого початку думай, який буде кінець.

2. Випиши іменники-антоніми.

3. Зроби висновок про роль іменників-антонімів у реченнях. Перевір свій висновок за наведеною нижче інформацією.

93. ВІДПОВІДЬ.

Молодість – старість, Батьківщина – чужина, мати – мачуха, згода – незгода, правда – неправда, радість – сум, початок – кінець.

Іменники-антоніми – засоби увиразнення мовлення, вони допомагають яскравіше відобразити протилежні явища довкілля.

 

ВПРАВА  94. 1. Прочитай значення слова земля.

1. Третя від Сонця планета, яка обертається навколо своєї осі і навколо Сонця. 2. Верхній шар земної кори. 3. Речовина темно-бурого кольору, що є у складі земної кори. 4. Суша (на відміну від водяного простору). 5. Ґрунт для вирощування рослин. 6. Країна, край, держава.

2. Склади й запиши речення з іменником земля., уживаючи його в різних значеннях.

3. Поясни різні значення іменника сонце.

94. ВІДПОВІДЬ.

Місяць – супутник планети Земля. Чорнозем – родючий шар землі. Після довгого плавання моряки побачили землю. Земля у горшку вимагала поливу. Дорога серцю рідна земля. 

Тлумачення слова сонце. Сонце – 1. центральне небесне світило сонячної системи. 2. Відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. 3. Світло й тепло, що випромінюються цим світилом. 4. Перен. про те (того), хто (що) є джерелом життя, втіхи, радості і т. ін. для когось. 5. Перен. те, що освітлює шлях, той, хто веде за собою. 6. Центральна планета інших планетних систем. 7. Гімнастична вправа на турніку. 

 

ХВИЛИНКА СПІЛКУВАННЯ.

— Здогадайся, де застосовують такий символ — @?

— Символ @ використовують в адресі електронної пошти.

— А що являє собою цей знак?

— Цей знак являє собою спіраль, закручену проти годинникової стрілки.

— Як ти думаєш, чому цей символ називають «собачкою» або «равликом»?

— Я думаю, що цей знак дістав такі назви через свою форму, схожу на цих тварин.

Інші завдання дивись тут... 

  • Эвген
    Добрий день! Дуже гарний, цікавий сайт. Так тільки є одне питання... Чому доступні тільки вправи 87-94? Дуже цікаво почути відповідь... ------------- Вибачаємось, забули залити на сайт усі відповіді. Продовження буде найближчим часом...
    20 грудня 2016 15:38