Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Українська мова та читання 4 клас Придаток О., Кравцова Н. (частина 1)"

(використані цитати з підручника у лапках або прописом) 

Сторінка 2

Вправа 1 Записали слова за алфавітом

Блискавка, буря, веселка, вітер, град, гроза, дощ, злива, райдуга, роса, спека.

Вправа 2  Шість городніх рослин, про які не йшлося у вірші Олени Пчілки «Як швидко літо проминуло»

Картопля, морква, буряк, огірок, гарбуз, кабачок, цибуля, часник, баклажани.

Вправа 3  Доповнили речення за оповідання Людмили Кибалки «Мрія Марії»

Я дякую осені за те, що вона дає людям і тваринам щедрий врожай.

Вправа 4  Подовжений приголосний звук

Запитання, залізяччя, шиття, ластовиння, розуміння, суддя, насіння, взуття, дитя, бадилля, бурячиння.

Вправа 5  Казка Олега Буценя «Неприємна історія»

1) Виписали назви дійових осіб: ящірка, їжак, ведмідь, борсук.

 

Сторінка 3

2) Послідовність подій у казці.

6

— То чого ж ти мені голову морочила? — запитає у неї їжак. — Я всі ноги пооббивав, стільки часу змарнував!

4

— Від борсука чув. — каже ведмідь. — Це він нібито десь у лісі бачив ящірчин хвіст.

1

— Ящірка, відчула небезпеку…

3

— Лихо в мене. Якийсь поганий хлопчисько хвіст одірвав.

5

— Сам я не бачив хвоста, — старий борсук задумливо покрутив довгого сивого вуса, — то мені заєць розпові­дав про нього.

2

— Втекла, тільки без хвоста.

Вправа 8  Апостроф

Кожній людині після народження дають ім’я.

Тіло птаха вкрите пір’ям.

Тридцять шість поділити на чотири дорівнює дев’яти.

Сорок додати десять дорівнює п’ятдесяти.

Вправа 7  Два словосполучення в переносному значенні

— Що несе на спинці спритний їжачок?

— Він несе на спинці золотий листок.

— Що несе на спинці в дощик і сльоту?

— Він несе на спинці осінь золоту.

Золотий листок, осінь золоту.

 

Сторінка 4

Вправа 8  Слова, правильно поділені для переносу

Комп'-ютер, пам'-ять, торф'-ямий, виб'-ється, зав'-язав, здоров'-ячко.

Поділили для переносу різними способами:

ко-мп’ютер, ком-п’ютер, комп’-ютер, комп’ю-тер;

па-м’ять, пам’-ять;

то-рф’яний, тор-ф’яний, торф’-яний, торф’я-ний;

ви-б’ється, виб’-ється, виб’є-ться, вибєть-ся;

за-в’язав, зав’-язав, зав’я-зав;

здо-ров’ячко, здоро-в’ячко, здоров’-ячко, здоров’я-чко, здоров’яч-ко. 

Вправа 9 Ребус

ЧАШКА   ШТАНИ 

ЛЕВ   ЛЕВ   КА

каштан

лелека

Словосполучення в прямому значенні:  кінський каштан, лелека у гнізді.

Вправа 10  Поєднали омоніми

бабка (комаха) ———> бабка (людина)

вушко (голки) ———> вушко (білки)

кран (підйомний) ———> кран (водопровідний)

носик (чайника) ———> носик (лисиці)

Склали речення з парою омонімів

Носик чайника запарував. Довгий носик лисеняти вловив потрібний запах.

Над галявиною літала велика бабка. У неділю я відвідала свою бабку.  У голці було маленьке вушко. Білка повернулась до мене вушком.  На площадці стоїть підйомний кран. Ти не забув закрити водопровідний кран?

 

Сторінка 5

Вправа 11

Багатозначне слово

Словосполучення з багатозначним словом

Речення з багатозначним словом

ґрунт

родючий ґрунт

Родючий ґрунт дасть гарний врожай.

планета

супутник Землі

Супутником Землі є Місяць.

суша

побачили землю

Нарешті моряки побачили землю.

Батьківщина

рідна земля

Любіть рідну землю!

Вправа 12  Оповідання Бориса Комара «Уперте теля» 

1) З’єднали вирази з відповідним значенням

на сонці пектися ———> стояти під пекучим сонцем

буркнути ———> сказати нерозбірливо

призьба ———> земляний насип уздовж хати

підбитися високо ———> піднятися високо

доскіпуватися ———> допитуватися

на край світу ———> дуже далеко

помчати, як несамовитий ———> швидко побігти

2) Уписали слова за змістом

Сергійко майстрував крильця до ракети в холодочку.

Обов'язком хлопчика було доглядати за телям.

Бичкові й справді було жарко.   

Хлопчик біг за телям через городи, сад.

 

Сторінка 6

Погасавши, бичок врешті стомився і сам прибіг у холодок під повітку.

3) Теля навчило Сергійка відповідально ставитися до обов’язків, не бути байдужим до тварин.

Вправа 13  Дібрали слова, протилежні за значенням (антоніми)

праворуч  ліворуч

увечері   вранці

Вправа 14

З братом я живу у парі,

та не в злагоді — у сварі.

Я збираюся лягати,

брат лише вставати,

Я почну відпочивати,

він рушає працювати.

Як він може веселитесь,

коли мушу я журитись.

Я стою, а брат біжить

Вправа 1Дібрали синоніми в довіднику синонімів

Глибокий, бездонний, вичерпний, безконечний, глибинний, глибочезний.

 

Сторінка 7

Вправа 16  Асоціативна павутинка до слова Україна з вірша Ліни Костенко «Усе моє, все зветься Україна»

степи

небо

ліси

Україна

дорога

явори

краса

Вправа 17 Розібрали спільнокореневі слова за будовою

Лев, левиц[я], левен[я].

Вправа 18  Установили відповідність між частинами речень оповідання Наталі Гуркіної «Про Софію Київську»

До неба підіймалися  стіни, а ——> прикрашали їх тринадцять бань.

Були вони наче дванадцять апостолів ——> на чолі з Ісусом Христом.

Усередині храму, як у казці ——> усі стіни в малюнках!

На них і родина князя ——> і лики святих…

Ще не бачила наша земля ——> такої святині!

Сторінка 8

Вправа 18  Установили порядок розбору слова за будовою:

5) суфікс                             3) корінь

4) префікс                           2) основа

                                          1) закінчення

Вправа 19 Квест

дерево

1,2,3

жаба

1,2

ванна

1,2

ДЕР

ЖА

ВА

Вправа 20  Продовжили сенкан

1. іменник

Україна

2. прикметники

Незалежна, соборна

3. дієслова

Захищає, працює, співає.

4. враження від предмета

Я пишаюся своєю державою.

5. Висновок

Батьківщина

Вправа 21  Вірш Нати Гончаренко «Краса землі моєї»

Краса землі моєї проникливо цвіте.

В тихесеньких лілеях мереживо святе.

 

Сторінка 9

Вправа 22

Який кущ — така й калина, яка мати, така й дитина. Навесні калина білим цвітом квітує, а восени червоним.

Перевірка орфограми «Ненаголошений голосний звук»: дити́на (за словником), навесні́ (бо ве́сни), черво́ним (за словником).

Вправа 23

е

перевірка

и

перевірка

греча́ний

апельси́н

очере́т

вели́кий

весня́нка

земля́

гре́чка

за словником

за словником

ве́лич

ве́сни

зе́млі

абрико́с

дециме́тр

швидки́й

кише́ня

крила́тий

дире́ктор

за словником

за словником

швидко

за словником

крила

за словником

Вправа 24  Твір Віктора Васильчука «Казка про Калинку»

1) Позначили речення з казки

+

Трапилося це давним-давно.

+

Жила серед них надзвичайно вродлива, добра душею та розумна чарівниця.

 

Звали всі її Вербичкою.

 

Уміла дівчина передбачати гарну погоду.

+

Була в Калинки таємниця: любила вона дуже доглядати за вербою.

Сторінка 10

 

Злякалася дівчинка драконів.

+

Гукнула дівчинка дроздам-омелюхам.

+

Стривожилися в поселенні люди відсутністю Калинки та й пішли шукати її.

+

А наступного року під вербою виріс гарний кущ.

2) Списали прислів'я, яке розкриває головну думку

Без верби і калини нема Укра­їни.

Вправа 25 Дзвінкі та глухі приголосні звуки

Ложка, важко, ліжко, вогкий, молотьба, боротьба, вокзал, просьба, мигтить, бігти.

Перевірка сумнівних дзвінких та глухих приголосних звуків: ложка (бо ложечка), важко (бо важити), ліжко (бо ліжок), вогкий (бо вогесенько), молотьба (бо молоти), боротьба (бо боротися), вокзал (за словником), просьба (бо просити), мигтить (бо миготіти), бігти (бо бігун).

Вправа 26

1. Маленький чуб (чубчик).

2. Маленька ягода (ягідка).

3. Маленька жаба (жабка).

4. До слова книга спільнокореневе (книжка).

5 Маленький горобець (горобчик).

6 Маленька береза (берізка).

Перевірка сумнівних приголосних звуків: чубчик (бо чубок), ягідка (бо ягоди), жабка (бо жаба), книжка (бо книжечка), горобчик (бо горобець), берізка (бо береза).

Сторінка 11

Вправа 27  Виписали слова з префіксами за-, по-, при-, на-.

Закапотів, помить, припусти, нароби.

Перевірка префіксів підбором спільнокореневих слів: закапотів (бо капав), помить (бо мити), припусти (бо пусти), нароби (бо роби).

 

Вправа 28

Спинити, в'язати, зшити, розятрити, зліпити, об'їхав, змалювати, з'явитися, сховати, підїхав.

Перевіряємо орфограми: спинити (префікс с-), в'язати (апостроф), зшити (бо шити, префікс з-), роз’ятрити (бо ятрити, префікс роз-), зліпити (бо ліпити, префікс з-), об'їхав (бо їхав, апостроф після префікса, змалювати (бо малювати, префікс з-), з'явитися (бо явитися, апостроф після префікса), сховати (бо ховати, префікс с-), під’їхав (бо їхав, апостроф після префікса).

Вправа 29  Утворили нові слова за допомогою префіксів роз-, без-

Розгорнути, безшумний, розрізати, бездріжджовий, розмовний, безмовний, розказати, розфарбувати, безводний.

 

Сторінка 12

Вправа 30 Асоціативна павутинка за оповіданням Наталії Клевцової «Наша любов»

Вишиванка: сорочка, маки, колосся, васильки, чорнобривці, нитки, мереживо, бісер, оберіг, любов, Україна.

Вправа 31  Утворили споріднені слова і позначили корінь твор- з чергуванням голосного звуку

т

в

і

р

 

 

 

 

 

т

в

о

р

і

н

н

я

 

т

в

о

р

ч

і

с

т

ь

Твір, творіння, творчість.

Вправа 32 Відповідність між назвами рослин та їх символічним значенням

троянда ——> символ любові і милосердя

калина ——> символ вогняної трійці – Сонця, Місяця та Зірки

ромашка ——> квітка ніжності, вірності та Сонця

чорнобривці ——> символ материнської любові та захисту

мак ——> оберіг від зла

 

Сторінка 13

Вправа 33 Префікс пре-, при-

Префікс пре-

Префікс при-

премудрий

прекрасно

прешвидкий

присипати

причорноморський

прибуття

Перевірка префіксів: премудрий (бо дуже мудрий), прекрасно (бо дуже красно), прешвидкий (бо дуже швидкий), присипати (з дієсловом префікс при-, сипати), приморський (префікс при-, бо морський не є якісним прикметником), прибуття (префікс при- з дієсловом буття).

Вправа 34

Припросила, польового, пресмачних, пирогів, принеси, швидка, привчена, преспокійний,  прелінькуватий, преповільний.

Припросила (префікс при- з дієсловом просила), польового (буквосполучення ьо в середині складу по-льо-во-го), пресмачних (бо дуже смачних), пирогі́в (ненаголошений голосний звук [и] за словником), принеси (префікс при- з дієсловом неси), швидка (сумнівний дзвінкий приголосний звук, бо швиденька), привчена (з дієприслівником), преспокійний (дуже спокійний), прелінькуватий (дуже лінькуватий), преповільний (дуже повільний).

Вправа 35

Загадка

Відгадка

Ухопився за дріт, покотився у світ, потяг близняток цілий десяток.

Потяг

З небесної діжки крижані горішки на землю упали, шкоди нам завдали.

Град

Перевірка правопису: ухопився (префікс з дієсловом, бо захопився), за дріт (прийменник з іменником, за новий/що? дріт), покотився (префікс з дієсловом, бо котився), у світ (прийменник з іменником, у великий/що світ), потяг (префікс з дієсловом тяг), деся́ток (ненаголошений голосний звук [е], бо де́сять), з небесної (прийменник з прикметником), діжки (сумнівний дзвінкий приголосний звук, бо діжечка), крижані́ (бо кри́га), на землю (прийменник з іменником, на нову/що? землю), упали (префікс з дієсловом, бо впали), завдали (префікс дієслова, бо вдали).

Вправа 36 Розрізняємо префікси і прийменники

Намалювали на аркуш, побіг по доріжці, допливли до берега, зліпили з пластиліну.

Префікс з дієсловом пишемо разом: намалювали (бо малювали), побіг (бо біг), допливли (бо пливли), зліпили (бо ліпили).

Прийменники з іменниками пишемо окремо: на чистому/чому? аркуші, по парковій/чому? доріжці, до протилежного/чого? берега, з коричневого/чого? пластиліну.

 

Сторінка 14

Вправа 37 Оповідання Євгена Білоусова «Великий літописець»

1) Установили відповідність подій

6

Що сам знав — передав молодшим

5

Цінували в Києві людей освічених

3

Книга стала справою життя

4

Ділився щиро Нестор своїми знаннями

1

— Так ось ти який, монастирю Печерський, — промовив тихо юнак.

2

Розумний грамотний молодий чернець, який знав грець­ку мову, не розлучався з книжкою.

2) Виписали прикметники для опису Нестора Літописця: уважний, стриманий, зосереджений, розумний, грамотний, відповідальний, старанний.

3) Складові книжки

Спочатку один аркуш пергаменту до другого укладаємо – виходить зошит.

Потім скріплюємо разом аркуші зошита.

А тоді беремо ремінь сиром’ятний і до нього пришиваємо зошит.

Після цього беремо дві дощечки однакові.

Одну на початок, другу – в кінець.

Начебто покришки вийшли, і кріпимо ременем до дошки.

Щоб книга очі тішила, дошку зовні обтягти можна тканиною або шкірою.

А можна і в оклад убрати.

Спинку палітурки можна пласкою чи круглою виконати.

Та не забути зав’язки і застібки зі шкіри.

Інші завдання дивись тут...