Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас Сапун Г."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 51

Антоніми: відцвітати — зацвітати, звузити — розширити, обмежений — безмежний, захмарене — безхмарне.

2�  Завдання на вибір

1) Префікси –з, -с: сказати, зшити, зміряти, сфотографувати, створити, зв'язати.

Шукаємо префікс добором спільнокореневого слова: сказати (бо казати), зшити (бо шити), зміряти (бо міряти), сфотографувати (бо фотографувати), створити (бо творити), зв’язати (бо в'язати)  

2) П’ять слів з апострофом після префіксів: роз’єднати, об’їзд, об’ява, з’їхати, під’їзд.

Шукаємо префікси добором спільнокореневого слова: роз’єднати (бо єднати), об’їзд (бо проїзд), об’ява (бо поява), з’їхати (бо їхати), під’їзд (бо заїзд).

 

Вправа 52 Три речення зі словами з префіксами, слова з префіксами поділили на склади для переносу.

Сосна сухо ви-спі-вує вгорі, бо крізь її віти з при-свис-том про-лі-тає вітер. Ось чому я не про-пус-каю можливості по-бу-ва-ти в лісі у знайомого лісника. При-їхав до нього цього літа і був вражений дивовижною дружбою.

«Дивовижна дружба» О. Копиленко.

Поділ для переносу різними способами:

ви-співує, вис-півує, виспі-вує;

при-свистом, прис-вистом, присви-стом, присвист-том;

про-літає, пролі-тає;

про-пускає, пропу-скає, пропус-кає;

по-бувати, побу-вати, побува-ти;

при-їхав, приї-хав.

 

Вправа 53 Оповідання «Наша любов» за Наталією Клевцовою.

Визначили тему оповідання… Уявили, що мама з Даринкою купили вишиванку, написали, як могла б закінчитися розповідь… Головна думка…

2� Мені відомо, що вишиванка є символом та оберегом українського народу. Цікаво було дізнатися, що символізує вишивка на вишиванці. Мама запропону­вала вишити сорочку самим, бо «хотілося придбати надзвичайну — таку, якої ще ніхто не бачив».

Квіти на вишиванці мають певне символічне значення: троянда — любові та милосердя; мак — захист від зла; ромашка — ніжності, вірності та Сонця; калина — вогняної трійці; чор­нобривці — материнської любові та захисту

 

Вправа 54

1� Уяви, що мама з Даринкою купили вишиванку. Напиши, як могла б закінчитися розповідь. Дивись відповідь до вправи 53.

2� Написали, коли одягаю вишиту сорочку…

4� Свої неповторні візерунки на вишитих сорочках поширені в різних регіонах України

Всесвітній день виши­ванки відзначають 8 серпня.

 

Вправа  55 Завдання на вибір.

1) Дібрали споріднені слова до слова «творчість»: творити, творення, створений, створено, творіння, творчий, творчо, створення, перетворити, створити, творець.

2) Склали речення зі словом «творчість».

Наша творчість сподобалася глядачам.

Двічі на тиждень відвідую гурток творчості. На уроці читання вивчаємо усну народну творчість. Міфи належать до усної народної творчості.

 

Вправа 56  Розповідь про вишиванку…

 

Вправа 57

1� Розбити, розплести, розвеселити, беззвучний, безпечний.

У префіксах роз-, без- завжди пишемо букву «зе»: розбити (бо бити), розплести (бо плести), розвеселити (бо веселити), беззвучний (бо звучний). У корені слова перевіряємо за словником: безпечний (від безпека).

Поїзд, об’їзд, з’їхати, під’їхати, виїзд.

Якщо перед буквами я, ю, є, ї префікс закінчується приголосним звуком, тоді після нього пишемо апостроф, якщо голосним звуком – апостроф не пишемо.  Шукаємо префікс підбором спільнокореневого слова: поїзд (бо їзда), об’їзд (бо їзда),  з’їхати (бо їхати), під’їхати (бо їхати), виїзд (бо їзда).

2� Орфограма «Написання префіксів пре-, при-»

Премудрий, приїхав, прегарний, прилетів, приплив, превисокий.

Пишемо префікс пре- з якісними прикметниками і префікс при- з дієсловами:  премудрий (бо дуже мудрий), приїхав, прегарний   (бо дуже гарний),  прилетів, приплив, превисокий (бо дуже високий)

 

Вправа 58 Завдання на вибір.

1) Утворили нові прикметники з префіксом пре-:

сильний — пресильний, чудовий — пречудовий, тихий — претихий, спокійний — преспокійний.

Пишемо префікс пре- з якісними прикметниками: пресильний (бо дуже сильний),  пречудовий (бо дуже чудовий), претихитй (бо дуже тихий), преспокійний (бо дуже спокійний)

2) З дієсловами зазвичай пишемо префікс при-

На базар ходив комарик і придбав собі букварик. Прилетіли щиглики до нашого двора. Їжачок ходив у ліс, він грибочків нам приніс. Сонечко стомилось, прилягло на хмарку.

Шукаємо префікс дієслова підбором спільнокореневого слова: придбав (бо дбав), прилетіли (бо летіли), приніс (бо ніс), прилягло (бо лягло)

2� Речення зі словами з префіксами пре-, при-.

Принесе гусак Івасика-Телесика додому. Котигорошко прийшов зі Змієм битися.  Солом’яний бичок не пристав на пропозицію господаря. Летить Івасик-Телесик над землею високо-превисоко. Сильний-пресильний Котигорошко не боїться злого Змія. Солом’яний бичок привів ведмедя. 

 

Вправа 59

із префіксом пре-

із префіксом при-

Привезти, приголубити, пригнати, пригнути

Презлий, прекислий, предорогий, прегіркий.

Перевірка префіксів при- з дієсловами, пре- з прикметниками: привезти (що зробити?), презлий (який?, дуже злий), прекислий (який?, дуже кислий), приголубити (що зробити?), предорогий (який?, дуже дорогий), пригнати (що зробити?), пригнути (що зробити?),  прегіркий (який?, дуже гіркий).

2� З двома словами склали речення

У магазин мають привезти новий товар. Хлопчик пригнав гусей на пасовище.

Мама приголубила Даринку. Садівник пригинав гілля смородини. В одному лісі жив презлий вовк. Ця зустріч для мене предорога. Не смакує прекислий фрукт. Цей перець прегіркий. 

 

Вправа 60 Вірш «Солодка земля» Володимир Коломієць

Написали, який настрій передає вірш, у якому темпі, з якою силою голосу краще прочитати вірш…  Доведи ставлення поета до країни рядками вірша… Розказали зміст вірша прозою… Головна думка…

 

Вправа 61 Завдання на вибір.

1) Позначили префікси: , , , , .

Визначаємо префікси добором спільнокореневого слова: побіжить (бо біжить, Україна (бо країна), зрости (бо рости), піднось (бо носить), пречудова (бо чудова)

2) У першій строфі вірша підкреслили орфограми.

Босоніж стежка побіжить

левадою в городи...

Як любо тут, як славно жить

серед цієї вроди.

Перевірка орфограм: стежка (бо стежечка), лева́дою (за словником), се́ред (бо сере́дній)

2� Підкреслили служ­бові слова (прийменники) та позначили префікси

Юля  на дошці оголошення. Автомо­біль  до залізничного переїзду. Ми   вірш про рідний край. Потяг  від вокзалу.

Префікси з дієсловами пишемо разом: написала (бо писала), доїхав (бо їхав), прочитали (бо читали), від’їжджає (бо їзда).

Прийменники з іменниками пишемо окремо: на дошці (бо на шкільній/чому дошці), до переїзду (до залізничного/чого переїзду), про край (про рідний/що край), від вокзалу (від міського/чого вокзалу).

 

Вправа 62

Посадили розсаду; виписала із журналу; по дорозі поїхав; від берега відплив.

Визначаємо префікси підбором спільнокореневих слів: посадили (бо садили), розсаду (префікс роз-, бо сад), виписала (бо писала), поїхав (бо їхав), відплив (бо плив).  

Прийменники з іменниками пишемо окремо: із журналу (бо із нового/чого журналу), по дорозі (бо по новій/чому дорозі), від берега (від протилежного/чого берега).

2� Речення з двома словосполученнями.

Ми посадили розсаду в теплиці. Мама виписала із журналу кулінарні рецепти.

По дорозі поїхав великий комбайн. Рятувальний катер відплив від берега. 

 

Вправа 63 Легенда «Три сторожі»

1� Написали тему легенди… Що в легенді вига­дане, а що — правдиве… Чому легенда має такий заголовок… Головна думка…

 

Вправа 64

   Події відбулися дуже давно, коли землю ніхто не ділив, не мі­ряв. Довкола була краса неоціненна.

   Позаздрили вороги і напали на українську землю. Діти і старі упали й заголосили з проханнями захисту до землі-матінки. А вороги кинулись тягнути із землі золото та самоцвіти. Коли пішли на північ, то виріс там частокіл непролазний. На заході земля піднялася до неба перед ними, а на півдні земля розверзлася і загинули всі вороги. Від того часу Україна має трьох сторожів: ліс прадавній, гори сиві, море Чорне.

    Хто зі злом прийде, той в українську землю вросте. А добрим людям хліб та сіль.

 

Вправа 65 Прислів'я про рідний край.

Кожен край має свій звичай.

Де рідний край, там і під ялиною рай.

За своїм краєм серце болить.

Рідний край — земний рай.

 

Вправа 66 Уривок з повісті «Великий літописець» Євгена Білоусова

1� Описані події відбувалися давно, коли в монастирях ченці переписували рукописні книги.

Тема і головна думка…

2� В оповіданні йдеться про ченця Нестора Літописця. За харак­тером: зосереджений, працьовитий, старанний, уважний, наполегливий, доброзичливий, мудрий.

Його любили і старці, й однолітки, бо він був освіченим, доброзичливим до інших, вимогливим у роботі, гарним порадником, за успіхи умів похвалити.  

В оповіданні є таке прислів'я: «Прочитати книжку від дошки до дошки». Люди так кажуть, бо колись палітурками книжки були дві дошки, обтягнуті тканиною або шкірою.

Походження прислів’я «Прочитати книжку від дошки до дошки».

3� Лексичне значення слова «літописець» шукаємо в тлумачному словникові…

Розказали, як виготовляли рукописні книги…

Ді­зналися, як ушановують пам'ять про Нестора Літописця: названа вулиця, побудовані два храми.

 

Вправа 67   Завдання на вибір.

1) Записали, яким побачив життя в монастирі молодий монах Нестор.

З великого одно­поверхового будинку вийшли люди в чорному довгому одя­зі. А далі, у великому саду, працювали у такій самій одежі інші люди. Стримані й зосереджені, вони були зайняті ко­жен своєю справою. Тихе і спокійне життя монастирське.

2) Слова, щоб схарактеризувати Нестора Літописця.

Розумний, грамотний, молодий, юнак, чернець, переписувач, освічений.  

 

Вправа 68 Казка «Спортивні товариші» Марія Солтис-Смирнова

2� Описані події відбувалися у домі хлопчика і в парку. Описана пригода могла тривати декілька годин.  Настрій Скейта змінювався: дрімаючий, сумний, зажурений, розчарований, бадьорий, радісний, захоплений, веселий, стомлений. Авторка називає товаришів спортивними, бо вони є спортивним інвентарем.

Головна думка казки …

 

Вправа 69

1� Іменники: Велосипед, Скейт, Вітерець, кімнату, човник, прогулянка, морозиво, пташку, сонце.

2� Іменник називає назву предмета, відповідає на питання хто?, що?, наприклад, учень, школа. Має рід (чоловічий, жіночий або середній), змінюється за числами (однина і множина).

 

Вправа 70

1�  Визначили число, рід (в однині) п’яти іменників з казки.

Пил (одн., ч. р.), велосипед (одн., ч. р.), спека (одн., ж. р.), рюкзак (одн., ч. р.), тінь (одн., ж. р.), зернята (мн.)

2� Завдання на вибір.

1) Назви транспорту (що?): автобус, аероплан, потяг, автомобіль, вантажівка, трамвай, тролейбус, метро, велосипед, мотоцикл, скутер, літак, пароплав, човен, лодка, автобус, таксі, маршрутка, електричка, паровоз, фунікулер.   

2) Склали речення зі словами трамвай, тролейбус.

Трамвай під’їхав до зупинки. Пасажири зайшли в тролейбус

 

Вправа 71 Підкресли іменники, визначили число і рід (в однині).

Три роки (мн.) було маленькому Тико (одн., ч. р.).

Він жив зі своєю мамою (одн., ж. р.) і старшим братом (одн., ч. р.) на березі (одн., ч. р.)  холодного моря (одн., с. р.). Навколо їхньої хатини (одн., ж. р.) розляглася тундра (одн., ж. р.)

«Волохан» М. Трублаїні.

 

Вправа 72

народна

авторська (літературна)

 

казка

 

чарівна

про тварин

побутова

«Ох»

«Для чого людині серце»

«Пан Коцький»

«Гидке каченя»

«Мудра дівчина»

«Про правду і кривду»

Вправа 73 Українська народна побутова казка «Всім бідам біда»

2� Написали, чому майстра звали Горщиков'язом… Розповідь про міністра Горщиков'яза … Головна думка…

Горщиков'яз сподобався правителеві тому, що був веселим майстром своєї справи, знав відповідь на його загадку. Міністри погоджувалися платити гроші бідному майстрові, щоб не втратити посаду. Майстер по-різ­ному відповідав чиновникам, бо на світі є багато різних бід. Але від самої людини залежить, як знайти вихід з біди.

 

Вправа 74

1� Чи відповідає малюнок змісту казки? На малюнку бачимо веселого чоловіка. На ньому робочий халат. Довкола нього глиняні горщики. У його руках гончарний виріб. Звідки робимо висновок, що на малюнку зображений майстер Горщиков'яз.

2� Завдання на вибір

1) Розповідь про міністра Горщиков'яза дивись у вправі 73.2.

2) Намалюйте комікс до казки «Всім бідам біда».

 

Вправа 75  Українська народна побутова казка «Мудра дівчина»

 

Вправа 76  Групи синонімів:

1) вигадка, вими­сел, фантазія, небилиця;

2) кімната, світлиця, вітальня, приміщення;

3) дорога, шлях, траса, автострада;

4) пригода, подія, випадок.

 

Вправа 77 У групі синонімів за абеткою позначили будову виділеного слова.

, вими­сел, небилиця, фантазія;

У слові вигадка основа вигадк-, закінчення –а (змінимо вигадки, вигадкою), корінь -гад- (підберемо спільнокореневі гадка, вигадати, гадати), префікс ви-, суфікс –к-.

вітальня, кімната, приміщення, ;

У слові світлиця основа світлиц-, закінчення –я (змінимо світлиці, світлицею), корінь -світл- (підберемо спільнокореневі світло, світильник, світліти, світлий), суфікс –иц-.

автострада, , траса, шлях;

У слові дорога основа дорог-, закінчення –а (змінимо дороги, дорогою), корінь -дорог- (підберемо спільнокореневі з чергуванням приголосного звуку дорожний, подорож, подорожувати).

випадок, подія, .

У слові пригода основа пригод-, закінчення –а (змінимо пригоди, пригодою), корінь -год- (підберемо спільнокореневі пригодонька, нагода), префікс при-.

Позначили будову слова: 

У слові океан основа океан-, нульове закінчення (змінимо океану, океаном), корінь -океан- (підберемо спільнокореневі океанський).

2� Речення з багатозначним словом «океан»...

Тихий океан (водойма), океан квітів (велика кількість), пшеничний океан (лан), океан любові (багато почуттів).

3� Словосполучення в прямому значенні – водойми.

Чотири океани, Тихий океан, глибокий океан.

4� Завдання на вибір.

1) Доповнили іменниками-антонімами.

У казках часто дійовими особами є багачі та бідняки.

Добро завжди переможе зло.

А боягуза переможе герой.

Яким би не був початок казки, та кінець завжди щасливий.

2) Дібрали антоніми зі словника антонімів.

Холод — тепло, бруд — чистота, плюс — мінус,  — світло, розлука — зустріч, вигадка — правда.

У слові темрява основа темряв-, закінчення –а (змінимо темряви, темрявою), корінь тем- (спільнокореневе темно, темінь, темний), суфікси –р-, -яв-.   

 

Вправа 78 Вірш «На річці» Наталі Забіли...

Іменники з орфогра­мами: тече́, крізь, блискоти́ть, бе́резі, цьому, бережку́, хвили́нку, вогкого, о́зеро, наносить.

Перевірка орфограм: тече́ (ненаголошений голосний звук [е] за словником), крізь (сумнівний дзвінкий приголосний звук за словником), блискоти́ть (бо блиск), бе́резі (бо прибере́жний), цьому (буквосполучення ьо в середині складу, бо цьо-му), бережку́ (бо бе́рег, прибере́жний), хвили́нку (за словником), вогкого (сумнівний глухий приголосний звук, бо вогенько), о́зеро (бо озер), наносить (префікс дієслова пишемо разом, бо носить).

Інші завдання дивись тут...