Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 1.1. Прочитай текст.

            БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ.

 Скільки з уст народу нашого можна почути легенд, переказів, скільки пісень, приказок, співаночок, оповідок — трагічних і смутних, веселих і безжурних, скільки всіх цих багатств можна записати по наших українських селах, хуторах? Ані ліку їм, ані віку. Живуть, примножуються, квітнуть. Передаються з покоління в покоління історія народу, його душа, характер, вдача (Сергій Посань).

1.2. Перекажи. Про які скарби йдеться в цьому тексті?

1.3. А може, ти знаєш якусь старовинну легенду? Розкажи її.

1. ВІДПОВІДЬ.

Калина-дівчина. 

Дві сестри.

НАРОДНА ЛЕГЕНДА ПРО ДІВЧИНУ-УКРАЇНУ, ЯКУ ГОСПОДЬ ОБДАРУВАВ ПІСНЕЮ.

  Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці — любов до господарювання, німці — дисципліну й порядок, росіяни — владність, поляки — здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики... Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону, але раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини.

— Хто ти? Чого плачеш? — запитав Господь.

— Я — Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові й пожеж. Брати мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються з удів і сиріт, у своїй хаті немає правди й волі.

— Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же допомогти тобі?

Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог. піднявши правицю, зупинив її.

— Є в мене неоціненний дар. який уславить тебе на цілий світ. Це — пісня.

Узяла дівчина-Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилася низенько Всевишньому й з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ.

 

ВПРАВА 2.1. Прочитайте текст. Поміркуйте над прочитаним.

   Чи помічаєш ти, що з кожним роком твоє життя все тісніше пов'язане з мовою? Може, й ні. Адже скільки себе пам'ятаєш, ти завжди вмів (уміла) розмовляти. До мови звикаєш, тому й не звертаєш на це увагу.

  Коли тобі було три-чотири роки, ти постійно запитував (запитувала), .як називається той чи той предмет, для чого вій. Коли ти неправильно вимовляв (вимовляла) якесь слово, тебе виправляли. Так за допомогою старших ти поступово вивчаєш мову, опановуєш правильне мовлення.

2.2. Попрацюйте над розвитком власного мовлення. У першому абзаці перетворіть питальне речення на розповідне, змінивши особу оповідача: ти на я, твоє на моє. Зверніть увагу на те, які ще слова треба змінити, а які — не використовувати зовсім. Перероблений абзац запишіть.

2. ВІДПОВІДЬ.

Я помічаю, що з кожним роком моє життя все тісніше пов'язане з мовою. Адже скільки себе пам'ятаю, я завжди вмів (уміла) розмовляти. До мови звикаєш, тому й не звертаєш на це увагу.

 

ВПРАВА 3. 1. Прочитай текст і поміркуй над прочитаним.

   Чи знаєш ти, що означають слова космос, вулкан, супутник? Звичайно, знаєш. А звідки ти це знаєш? Що тобі допомагає дізнатися про те, чого не доводилося бачити, уявити місця, у яких ніколи не бував? Мова. Мова допомагає людині про все дізнатися.

    Як же це відбувається? Чому мова така всесильна?

2. Згадай і розкажи, про що вперше повідомила тобі книжка.

3. Запиши назву нещодавно прочитаної книжки та її автора. 

3. ВІДПОВІДЬ.

«Коли ще звірі говорили» Івана Франка.

 

ВПРАВА 4.1. Прочитай текст

   Щомісяця, щотижня, щодня літературна мова поповнюється багатьма новими словами. Вони називають предмети та явища, яких раніше в нашому житті не було. Завдяки цьому мова постійно збагачується новими словами, розвивається. Але залишається зрозумілою. Саме тому ми добре розуміємо мову попередніх поколінь, наприклад твори Тараса Шевченка, хоча жив і творив він двісті років тому. 

2. Розкажи, про що повідомлено в тексті.

3. Прочитай напам'ять один із віршів Тараса Шевченка. Чи є в ньому такі слова, які в сучасній мові ми не вживаємо? 

4. Спиши слова правого стовпчика. Порівняй їхню вимову і написання. 

Вимовляємо:         Пишемо:

з'являє[ц':а]         з'являється

розвиває[ц':а]      розвивається

поповнює[ц':а]     поповнюється

збагачує[ц':а]      збагачується

Поділи ці слова на склади усно, а потім — письмово. ЗРАЗОК. За-ли-ша-є-ться.

4. ВІДПОВІДЬ.

З'яв-ля-є-ться, роз-ви-ва-є-ться, по-пов-ню-є-ться, зба-га-чу-є-ться

 

ВПРАВА 5. 1. Прочитай текст. Спробуй дати відповіді на запитання.

   Уяви собі: побудували нове місто. Йому дали назву, якої ще не мало жодне з міст України, Це місто Українка на Київщині.

   У новому місті живе і працює багато людей. А як їх називають? Людей, які живуть у Києві, називають киянами, у Львові живуть львів'яни, у місті Рівному — рівненці, у Полтаві — полтавці. Як же називають мешканців Українки? Хіба не цікаво?

   А як ти думаєш?

2. Як називають «трудівника», котрий допомагає утворювати нові слова? Знайди його у виділених словах.

3. Спиши текст. У виділених словах познач частини основи.

5. ВІДПОВІДЬ.

Нові слова допомагає утворювати суфікс.

 

ВПРАВА 6. 1. Прочитай висловлювання. Поміркуй над прочитаним.

1. Мова — це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і сотнями попередніх поколінь, злеліяний у пісні, у переказі, у приказці. 2. Мова — це душа народу. Від сповиточка рідну мову дитина чує від матері, за нею перші ніжні слова ласки промовляє... (Микита Шyмило).

2. Чому, на твою думку: у першому висловлюванні мову названо найдорожчим скарбом, а в другому — душею народу?

3. Добери й випиши кілька висловлювань про мову з книжок, газет чи журналів, які ти читаєш.

6. ВІДПОВІДЬ.

Мова - втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (Максим Рильський).

Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить (Олександр Олесь)

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)

Споконвіку було Слово (Старий Завіт)

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер)

 

ВПРАВА 7.1. Прочитай текст.

   Скільки ж слів у сучасній українській мові? На це запитання не дасть точної відповіді ні учень, ні вчитель, ні найталановитіший мовознавець, ні сивий академік. Чому? Та тому що, як ти вже знаєш, мова постійно збагачується новими словами. І полічити їх ніхто не може.

2. Попрацюй зі словником: випиши кілька споріднених слів до виділених у тексті.

3. Зроби звуко-буквений аналіз слова учень.

Зразок звуко-буквеного аналізу слова.

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Назви послідовно всі звуки в слові і познач їх буквами в квадратних дужках, наприклад: [г а л' а в ие н а].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

7. ВІДПОВІДЬ.

Мова – мовити, мовний, мовознавство, промовець. Слово – словесний, словник, слівце.

Звуко-буквений аналіз слова учень.

1. Учень.

2. у-чень

3. перший склад наголошений.

4. [у ч е н'], [•'| – • = ]

5. «у», «ча», «е», «ен», «знак м'якшення»

6.  звуків 4, букв 5

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук

Інші завдання дивись тут...