Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 1.1. Прочитай текст.

            БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ.

 Скільки з уст народу нашого можна почути легенд, переказів, скільки пісень, приказок, співаночок, оповідок — трагічних і смутних, веселих і безжурних, скільки всіх цих багатств можна записати по наших українських селах, хуторах? Ані ліку їм, ані віку. Живуть, примножуються, квітнуть. Передаються з покоління в покоління історія народу, його душа, характер, вдача (Сергій Посань).

1.2. Перекажи. Про які скарби йдеться в цьому тексті?

1.3. А може, ти знаєш якусь старовинну легенду? Розкажи її.

1. ВІДПОВІДЬ.

Калина-дівчина. 

Дві сестри.

НАРОДНА ЛЕГЕНДА ПРО ДІВЧИНУ-УКРАЇНУ, ЯКУ ГОСПОДЬ ОБДАРУВАВ ПІСНЕЮ.

 

ВПРАВА 2.1. Прочитайте текст. Поміркуйте над прочитаним.

   Чи помічаєш ти, що з кожним роком твоє життя все тісніше пов'язане з мовою? Може, й ні. Адже скільки себе пам'ятаєш, ти завжди вмів (уміла) розмовляти. До мови звикаєш, тому й не звертаєш на це увагу.

  Коли тобі було три-чотири роки, ти постійно запитував (запитувала), .як називається той чи той предмет, для чого вій. Коли ти неправильно вимовляв (вимовляла) якесь слово, тебе виправляли. Так за допомогою старших ти поступово вивчаєш мову, опановуєш правильне мовлення.

2.2. Попрацюйте над розвитком власного мовлення. У першому абзаці перетворіть питальне речення на розповідне, змінивши особу оповідача: ти на я, твоє на моє. Зверніть увагу на те, які ще слова треба змінити, а які — не використовувати зовсім. Перероблений абзац запишіть.

2. ВІДПОВІДЬ.

Я помічаю, що з кожним роком моє життя все тісніше пов'язане з мовою. Адже скільки себе пам'ятаю, я завжди вмів (уміла) розмовляти. До мови звикаєш, тому й не звертаєш на це увагу.

 

ВПРАВА 3. 1. Прочитай текст і поміркуй над прочитаним.

   Чи знаєш ти, що означають слова космос, вулкан, супутник? Звичайно, знаєш. А звідки ти це знаєш? Що тобі допомагає дізнатися про те, чого не доводилося бачити, уявити місця, у яких ніколи не бував? Мова. Мова допомагає людині про все дізнатися.

    Як же це відбувається? Чому мова така всесильна?

2. Згадай і розкажи, про що вперше повідомила тобі книжка.

3. Запиши назву нещодавно прочитаної книжки та її автора. 

3. ВІДПОВІДЬ.

«Коли ще звірі говорили» Івана Франка.

 

ВПРАВА 4.1. Прочитай текст

   Щомісяця, щотижня, щодня літературна мова поповнюється багатьма новими словами. Вони називають предмети та явища, яких раніше в нашому житті не було. Завдяки цьому мова постійно збагачується новими словами, розвивається. Але залишається зрозумілою. Саме тому ми добре розуміємо мову попередніх поколінь, наприклад твори Тараса Шевченка, хоча жив і творив він двісті років тому. 

2. Розкажи, про що повідомлено в тексті.

3. Прочитай напам'ять один із віршів Тараса Шевченка. Чи є в ньому такі слова, які в сучасній мові ми не вживаємо? 

4. Спиши слова правого стовпчика. Порівняй їхню вимову і написання. 

Вимовляємо:         Пишемо:

з'являє[ц':а]         з'являється

розвиває[ц':а]      розвивається

поповнює[ц':а]     поповнюється

збагачує[ц':а]      збагачується

Поділи ці слова на склади усно, а потім — письмово. ЗРАЗОК. За-ли-ша-є-ться.

4. ВІДПОВІДЬ.

З'яв-ля-є-ться, роз-ви-ва-є-ться, по-пов-ню-є-ться, зба-га-чу-є-ться

 

ВПРАВА 5. 1. Прочитай текст. Спробуй дати відповіді на запитання.

   Уяви собі: побудували нове місто. Йому дали назву, якої ще не мало жодне з міст України, Це місто Українка на Київщині.

   У новому місті живе і працює багато людей. А як їх називають? Людей, які живуть у Києві, називають киянами, у Львові живуть львів'яни, у місті Рівному — рівненці, у Полтаві — полтавці. Як же називають мешканців Українки? Хіба не цікаво?

   А як ти думаєш?

2. Як називають «трудівника», котрий допомагає утворювати нові слова? Знайди його у виділених словах.

3. Спиши текст. У виділених словах познач частини основи.

5. ВІДПОВІДЬ.

Нові слова допомагає утворювати суфікс.

 

ВПРАВА 6. 1. Прочитай висловлювання. Поміркуй над прочитаним.

1. Мова — це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і сотнями попередніх поколінь, злеліяний у пісні, у переказі, у приказці. 2. Мова — це душа народу. Від сповиточка рідну мову дитина чує від матері, за нею перші ніжні слова ласки промовляє... (Микита Шyмило).

2. Чому, на твою думку: у першому висловлюванні мову названо найдорожчим скарбом, а в другому — душею народу?

3. Добери й випиши кілька висловлювань про мову з книжок, газет чи журналів, які ти читаєш.

6. ВІДПОВІДЬ.

Мова - втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (Максим Рильський).

Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить (Олександр Олесь)

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)

Споконвіку було Слово (Старий Завіт)

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер)

 

ВПРАВА 7.1. Прочитай текст.

   Скільки ж слів у сучасній українській мові? На це запитання не дасть точної відповіді ні учень, ні вчитель, ні найталановитіший мовознавець, ні сивий академік. Чому? Та тому що, як ти вже знаєш, мова постійно збагачується новими словами. І полічити їх ніхто не може.

2. Попрацюй зі словником: випиши кілька споріднених слів до виділених у тексті.

3. Зроби звуко-буквений аналіз слова учень.

Зразок звуко-буквеного аналізу слова.

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Назви послідовно всі звуки в слові і познач їх буквами в квадратних дужках, наприклад: [г а л' а в ие н а].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

7. ВІДПОВІДЬ.

Мова – мовити, мовний, мовознавство, промовець. Слово – словесний, словник, слівце.

Звуко-буквений аналіз слова учень.

1. Учень.

2. у-чень

3. перший склад наголошений.

4. [у ч е н'], [•'| – • = ]

5. «у», «ча», «е», «ен», «знак м'якшення»

6.  звуків 4, букв 5

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук

 

ВПРАВА 8. Поміркуйте разом! Що таке усне мовлення? А писемне?

   Як опанувати усне мовлення? Чи досить для цього знати лише слова? Ні. Треба ще вміти поєднувати їх між собою. За допомогою чого сполучають слова? Що утворюється із поєднаних між собою слів? Правильно, речення. А з речень? Звичайно, текст.

   А що стає у пригоді під час усного мовлення, спілкування між людьми? Інтонація, сила голосу, міміка, жести. Як же правильно користуватися цими помічниками усного мовлення? Про які вимоги до усного мовлення ти вже знаєш? Назви їх. Яким вимогам має відповідати писемне мовлення ?

 

ВПРАВА 9. 1. Прочитай, що говорить народна мудрість про значення знань у житті людини.

1. Наука для людини, як сонце для життя. 2. Хто більше читає, той більше знає. 3. Наука і труд добрий плід дають. 4. Знання злодій не вкраде, у вогні не згорять і у воді не потонуть.

2. Спиши висловлювання. Поясни, як ти їх розумієш.

3. Назви слова, у яких одна буква позначає два звуки, а дві букви позначають один звук.

9. ВІДПОВІДЬ.

2. Наука для людини, як сонце для життя. Хто більше читає, той більше знає. Наука і труд добрий плід дають. Знання злодій не вкраде, у вогні не згорять і у воді не потонуть.

3. Як [й а к], читає [ч и т а й е], знає [з н а й е], дають [д а й у т'].

Життя [ж и т': а], знання [з н а н': а].

Дають [д а й у т'], згорять [з г о р а т'], потонуть [п о т о н у т']. "Знак м'якшення" не позначає звук, буква тільки пом'якшує попередній звук.

 

ВПРАВА 10. Поміркуйте разом! Що називають культурою мовлення? Як досягти високої культури мовлення?

Культура мовлення  - це правильність, чіткість, точність, виразність мовленого слова, доцільність його вживання, багатство словникового запасу.

 

ВПРАВА 11. Поміркуйте разом! 1. Прочитайте поради. Висловте власні думки про те, яким має бути мовлення.

1. Правильної літературної мови треба вчитися завжди, вчитися у великих майстрів слова. 2. Прислухайтеся до власного мовлення, критично оцінюйте його. 3. Не так уже й складно позбутися вживання тих самих слів, слів-паразитів, вульгарних слів. 4. Якщо свідомо пильнуватимете за чистотою і красою свого мовлення, то обов'язково досягнете успіхів у володінні мовою.

2. Спишіть одну з порад. Розкажіть у класі, як ви будете дотримуватися її.

 

ВПРАВА 12. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте фотоілюстрації.

2. За зображеннями та з власного досвіду розкажіть, як треба поводитись у громадських місцях (у транспорті, кінотеатрі, музеї, магазині) під час спілкування з іншими людьми.

12. ВІДПОВІДЬ.

Як треба поводитись у магазині. 

Як треба поводитись у театрі

Як треба поводитись у транспорті.

Як треба поводитись у музеї.

 

ВПРАВА 13.1. Прочитай висловлювання.

1. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар). 2. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови (Максим Рильський). 3. Добре вимовлене слово — це вже музика (Костянтин Станіславський).

2. Спиши одне висловлювання (на вибір) і поясни, як ти його розумієш.

3. Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів.

13. ВІДПОВІДЬ.

Звуко-буквений аналіз виділених слів.

1. Рідної.

2. рід-но-ї

3. перший склад наголошений

4. [р і д н о й і][– •' –| – • = •]

5. «ер», «і», «де», «ен», «о», «йот», «і»

6.  звуків 6, букв 5

7. буква ї завжди позначає два звуки [й], [і]

 

ВПРАВА 14. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте текст. Визначте його тему і головну думку.

    Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно й гарно говорити. Адже це дає можливість налагоджувати і підтримувати добрі стосунки з іншими людьми. Для цього треба виразно говорити і мати що сказати.

      Щоб навчитися добре і змістовно говорити, необхідно збагачувати свої знання і досвід (За Іржі Томаном).

2. Поясніть одне одному думку, висловлену в останньому реченні.

14. ВІДПОВІДЬ.

ТЕМА: розповідь про мову.

ГОЛОВНА ДУМКА: заклик вчитися добре і змістовно говорити, збагачувати свою мову.

 

ВПРАВА 15. Попрацюйте разом! 1. Поговоримо про культуру спілкування.

2. Прочитайте запитання і дайте на них відповіді.

1. Чи вмієте ви спілкуватися з іншими людьми? 2. Чи не завдаєте людям прикрощів своєю нетактовною поведінкою? 3. Чи завжди правильно оцінюєте свою поведінку? 4. Як ви звертаєтеся до людей? 5. Як відповідаєте на запитання? 6. Які слова при цьому ти вживаєте?

15. ВІДПОВІДЬ.

 

ВПРАВА 16. Поміркуйте разом! Що розуміють під культурою спілкування?

Культура спілкування передбачає вживання ввічливих слів: доброго ранку, доброго дня. добрий вечір, до побачення: дякую. спасибі, прошу, ласкаво прошу, будь ласка, будьте ласкаві, прошу вибачення, даруйте.

 

ВПРАВА 17.1. Прислухайся до народних порад!

1. Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи. 2. Вік ж..ви — вік учись. 3. Учи іншого — і сам помудрішаєш. 4. Шануй учителя, як рідного батька. 5. Будь господарем свого слова. 6. Добрим словом мур проб'єш, а л..хим і в двері не ввійдеш.

2. Спиши прислів'я, уставляючи пропущені букви. Яке правило допомогло тобі правильно написати слова?

17. ВІДПОВІДЬ.

Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи. Вік живи (бо жити) — вік учись. Учи іншого — і сам помудрішаєш. Шануй учителя, як рідного батька. Будь господарем свого слова. Добрим словом мур проб'єш, а лихим (бо лихо) і в двері не ввійдеш.

 

ВПРАВА 18. 1. Прочитай текст. Визнач його тему. Добери заголовок.

   Книжка з давніх-давен була у великій пошані. Київський князь Володимир Святославович, який жив понад тисячу років тому, відкривав школи, спеціальні майстерні, де переписували, розмножували книги. А в часи князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі було засновано першу в Київській Русі бібліотеку.

    У літописі «Повість минулих літ» читаємо: «Велика-бо користь від навчання книжного. Книги — мов ріки, які наповнюють собою увесь світ. Це — джерело мудрості».

2. Розкажи, про що йдеться в тексті. Визнач мету тексту і його головну думку. Писемне висловлювання називають текстом. У тексті завжди про щось повідомляють, розповідають - це його тема. Кожна розповідь має певну мету. У тексті можна визначити головну думку. До тексту можна дібрати заголовок.

18. ВІДПОВІДЬ.

Тема: розвиток освіти в Київській Русі. 

Заголовок: «Книги – джерело мудрості». 

Мета: повідомити про те, як високо цінували книги, дбали про освіту київські князі. 

Головна думка тексту: книга — це джерело знань і людської мудрості.

 

ВПРАВА 19. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

   Тарасова гора... Високо над Дніпром звела вона свою сиву голову. Далеко видно звідси «і лани широкополі, і Дніпро, і кручі». Саме на цій горі хотів колись оселитися Тарас Шевченко. Та не судилося поетові здійснити свій намір. Йому було заборонено жити в рідних краях.

    Тільки після смерті Кобзар знайшов вічний спокій на колишній Чернечій горі. Народ із любов'ю називає її тепер Тарасовою.

2. Про що ви дізналися з тексту? Яка його тема і мета?

3. Спишіть останній абзац. Підкресліть у ньому вираз, ужитий у переносному значенні. Що він означає?

4. Складіть звукову модель слова любов'ю.

19. ВІДПОВІДЬ.

2. Тема: розповідь про Чернечу гору, на якій поховано Тараса Шевченка. 

Мета: повідомити про пошану українського народу до Тараса Шевченка.

3. Тільки після смерті Кобзар знайшов вічний спокій на колишній Чернечій горі. Народ із любов'ю називає її тепер Тарасовою.

Лексичне значення слова з тлумачного словника. Вічний спокій –  1. За релігійними уявленнями — спокійне життя в раю після смерті. 2. Смерть, похований.

4. Любов'ю – букв 6, звуків 7, [л' у б о в й у][=• | – •' –| = •]

 

ВПРАВА 20. 1. Прочитай рядки з віршів Тараса Шевченка.

Попрощалось ясне сонце 

з чорною землею, 

виступає круглий місяць 

з сестрою зорею...

За сонцем хмаронька пливе, 

червоні поли розстилає

і сонце спатоньки зове 

у синє море...

2. Які картини природи ти уявляєш, читаючи ці рядки? Які слова вірша допомагають тобі в цьому? 

3. Спиши першу строфу. Підкресли букви, які позначають два звуки.

4. Склади звукову модель одного слова (на вибір).

20. ВІДПОВІДЬ.

2. На мою думку вірш «За сонцем хмаронька пливе...» сповнений сумним настроєм. Наближається вечір, бо прощається ясне сонечко. Над морем червоний захід сонця прогнозує сильний вітер, туман «закриває море і хмароньку рожевую». 

3. Попрощалось ясне сонце 

з чорною  землею , 

виступає круглий місяць 

з сестрою зорею ...

4. Ясне [й а с н е], чорною [ч о р н о й у], землею [з е м л е й у], виступає [в и с т у п а й е], сестрою [с е с т р о й у], зорею [з о р е  й у].

 

ВПРАВА 21.1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

   Історія паперу сягає сивої давнини. Багато років тому жив у Китаї працьовитий і винахідливий ремісник Цей Лунь. Він здогадався розтовкти деревину бамбука й шовковиці на борошно. Висипав його в казан, додав до нього вапна, залив водою і кип'ятив доти, поки вариво перетворилося на білу густу масу. Додав до неї трохи клею. А тоді вилив у ситечко і якийсь час струшував. Вода стекла, а кашка лягла рівним шаром, утворивши тоненьку плівку.   Так 6уло винайдено папір. 

2. Про що тобі стало відомо з цього тексту? Розкажи.

3. Випиши виділені слова. Познач у них префікси.

21. ВІДПОВІДЬ.

—¬         —¬       —¬     —¬     ——¬              ¬

Розтовкти, висипав, додав, залив, перетворилося, стекла.

 

ВПРАВА 22. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте вірш. В усному мовленні найважливіші для вираження думки слова виділяють голосом.

ДЕ НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ НА ЗЕМЛІ?

...На стежині сонце я зустрів, 

привітав його і запитав:

— Всі народи бачиш ти з висот, 

всі долини і гірські шпилі. 

Де ж найбільший на землі народ? 

Де ж найкраще місце на землі? 

Сонце усміхнулося здаля: 

— Правда, все я бачу з висоти. 

Всі народи рівні. А земля 

там найкраща, де вродився ти! 

Виростай, дитино, й пам'ятай: 

Батьківщина — то найкращий край!                       (Дмитро Павличко)

2. Якими словами вірша можна передати його головну думку? Під час читання виділяйте ці слова більшою силою голосу.

3. Яким за метою висловлювання є останнє речення?

ВІДПОВІДЬ.

Батьківщина — то найкращий край! За метою висловлювання речення розповідне.                    

 

ВПРАВА 23. 1. Прочитай. Зроби висновок про те, скільки осіб бере участь у розмові. Зверни увагу, як потрібно оформляти розмову на письмі. Спиши, дотримуючись розділових знаків.

— Про що виспівує струмок? 

— Про літо золоте.

— Про що співає колосок? 

— Про те, як він росте.

— Про що виспівує земля?

— Про неба синь і шир.

— Про що співаєм ти і я?

— Про щастя і про мир!           (Анатолій Костецький).

2. Подумай і скажи, якими за метою висловлювання є речення у цьому вірші. Що, крім цього, можна сказати про останнє речення?

3. Попрацюйте в парах! Повчіться читати виразно діалог.

ВІДПОВІДЬ.

У розмові бере участь дві особи. Розмову двох або кількох осіб називають діалогом. 

— Про що виспівує струмок?                (питальне речення)

— Про літо золоте.                              (розповідне речення)

— Про що співає колосок?                   (питальне речення)

— Про те, як він росте.                       (розповідне речення)

— Про що виспівує земля?                  (питальне речення)

— Про неба синь і шир.                      (розповідне речення)

— Про що співаєм ти і я?                    (питальне речення)

— Про щастя і про мир!                      (розповідне речення, за інтонацією окличне)        

 

ВПРАВА 24. Знайди в підручнику «Літературне читання» текст (або частину тексту), у якому передано розмову між двома дійовими особами. Навчись виразно його читати.

ВІДПОВІДЬ.

– Чого ви радієте, дідусю? – запитує хлопчик. – Мабуть, у лісі є щось дуже хороше?

– Так, хлопчику, у лісі є краса, натхнення, радість і таємниця. Я їх побачив, і мені захотілось жити ще багато-багато років.

 

ВПРАВА 25. Поміркуймо разом! 1. Прочитайте виразно вірш. Яка його головна думка?

  Єдина Україна.

Нехай ніхто не половинить, 

твоїх земель не розтина, 

бо ти єдина, Україно, 

бо ти на всіх у нас одна.

Одна, від Заходу до Сходу 

володарка земель і вод — 

ніхто не ділить хай народу, 

бо не поділиться народ.                          (Дмитро Чередниченко).

2. Поміркуйте над тим, що означають виділені слова.

3. Доберіть синоніми до слів половинить, розтинає.

25. ВІДПОВІДЬ.

ГОЛОВНА ДУМКА – заклик жити у єдності, любити Україну.

Половинити – поділити. 

Розтинати –  тяти, сікти, розрізувати, перетинати, перерізувати, розрубувати, розкраювати, розпанахувати, ділити, переділяти.

 

ВПРАВА 26. 1. Прочитай. Знайди слова, ужиті в переносному значенні. Поясни їх.

   Кілька років тому в Чигирині від сивої, спрацьованої за довге життя бабусі я почув зворушливу розповідь. Бабуся сиділа на ослоні (переносна кімнатна лава для сидіння) в своїй тісненькій хатині. А довкола неї, по стінах, барвисто цвіли рушники... її тихий голос дзвенів чисто, ніби Холодноярський струмок:

— Жила в нашому містечку дівчина-красуня. Струнка, чорноброва, з тугою косою за плечима, знала безліч старовинних пісень і співала їх так, що навіть людина, яка й мови української не знала, — танула серцем, ронила щиру сльозу, бо вчувала в тих мелодіях, звичайнісіньких, буденних словах — красу душі народної (Сергій Носань).

2. Зверни увагу на виділені в тексті слова. Яка роль цих слів у тексті?

26. ВІДПОВІДЬ.

1. Барвисто цвіли рушники (різнокольорові рушники), тісненькій хатині (мала хатина),  тихий голос (лагідний голос), танула серцем (розчулювалась), ронила щиру сльозу (плакала).

2. Щоб уникнути повторення в тексті таких самих слів, слід добирати синоніми та слова він, вона, воно, вони.

 

ВПРАВА 27. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

   Ми живемо в Україні, розташованій у центрі Європи. Україна — спільний дім для всіх народів, які її населяють. Ми любимо свою Україну і пишаємося нею. Любов до України називають патріотизмом.

2. Зверніть увагу на слово, що повторюється в реченнях тексту. Подумайте, як уникнути цього недоліку. Поясніть роль виділених слів у цьому тексті.

3. Розкажіть про вашу допомогу патріотам України в наш час. 

27. ВІДПОВІДЬ.

Щоб уникнути повторення в тексті таких самих слів, слід використовувати займенники.

 

ВПРАВА 28. 1. Прочитай текст.

                                     «ЗОЛОТИЙ ГОЛОС» УКРАЇНИ.

   Ніна Матвієнко — відома співачка сучасності. Її називають «золотим голосом» України. Видатна співачка виконує численні народні пісні, патріотичні твори... Багато з них вона записала від людей у різних куточках України. Так вона зберегла народні твори від забуття.

    Ніна Матвієнко співає українські пісні перед захопленими слухачами різних країн Європи і світу.

2. Знайди в бібліотеці інформацію про Ніну Матвієнко, розпитай про співачку у своїх батьків. Підготуй письмову розповідь про неї і прочитай у класі.

3. Вивчи одну з пісень відомої співачки і виконай її на уроці.

 

ВПРАВА 29. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте вірш. 

  НАШ ПРАПОР.

Небеса блакитні 

сяють з глибини. 

А пшеничні й житні 

мерехтять лани.

Образ цей не зблідне, 

хоч минуть жнива. 

Це знамено рідне —

злото й синява.

Прапор наш, як літо, 

в сонці майорить — 

по долині жито, 

по горі блакить.           (Дмитро Павличко).

2. Розгляньте фотографію українського пшеничного поля. На що схожі частини, поділені лінією горизонту (виднокіл, небокрай, обрій)?

3. Розкажіть про державний символ — прапор України.

29. ВІДПОВІДЬ.

На частинах, поділені лінією горизонту, зображені блакитне небо і золоті пшеничні лани, які символізують кольори прапора України.

Прапор України – державний символ України.

 

ВПРАВА 30. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Яка його тема  і мета?

                                          ОБЖИНКИ.

    Жнива скінчилися.

    Женці обходять ниву, збирають незрізані колоски і в'ють вінок, уплітаючи в них польові квіти. Сплетеним вінком увінчують (класти вінок кому-небудь на голову як знак високої шани) голову найкращої з дівчат, і всі гуртом ідуть з піснями на господарський двір.

   Господар зустрічає женців із хлібом-сіллю і запрошує до хати. Женці вручають господареві сніп і висловлюють побажання: «Дай, Боже, щоб і на той рік уродився хліб!» (За Олексою Воропаєм).

2. Запишіть у формі плану (план допомагає висловлювати думки послідовно, не пропускати нічого важливого) послідовність дій, описаних у тексті.

30. ВІДПОВІДЬ.

1. ТЕМА: розповідь про закінчення жнив. МЕТА: познайомити читача з давніми традиціями народу.

2.      ПЛАН.

1. Жнива закінчилися.

2. Уквітчана найкраща дівчина.

3. Зустріч господаря і женців.

4. Найкращі побажання.

 

ВПРАВА 31.1. Прочитай текст. Визнач, який він — художній чи науковий.

  Українська мова — державна мова українського народу, наш державний символ. Вона разом із польською, словацькою, чеською, болгарською, сербською та іншими мовами належить до мов Європи. Ця сім'я мов є найбільш вивченою і поширеною. Цими мовами розмовляє більше половини населення земної кулі. Разом із російською і білоруською мовами українська мова утворює східнослов'янську групу мов.

2. Поділи текст на абзаци.

3. Склади план тексту й підготуй розповідь за складеним планом.

31. ВІДПОВІДЬ.

2. Українська мова — державна мова українського народу, наш державний символ. 

  Вона разом із польською, словацькою, чеською, болгарською, сербською та іншими мовами належить до мов Європи. Ця сім'я мов є найбільш вивченою і поширеною. Цими мовами розмовляє більше половини населення земної кулі.    

   Разом із російською і білоруською мовами українська мова утворює східнослов'янську групу мов.

3.        ПЛАН.

1. Українська мова — державна мова.

2. Поширеність мови.

3. Східнослов'янська група мов.

 

ВПРАВА 32. 1. Розглянь фотоілюстрації. За ними склади розповіді про різні захоплення дітей.

2. Розкажи в класі про власне захоплення. Продемонструй його результати.

 

ВПРАВА 33. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

   Усім відомо, що з настанням осені птахи збираються в зграї і відлітають у вирій. Більшість птахів летять в Африку навпростець — через Середземне море.

    Але не всі. Лелека не може летіти над морем. Чому? 

    Мабуть, тому, що він неодмінно повинен бачити попереду берег, землю. Тому лелека облітає море, роблячи великий гак.

2. Знайдіть твердження, доказ і висновок у прочитаному тексті

33. ВІДПОВІДЬ.

ТВЕРДЖЕННЯ. Лелека не може летіти над морем.

ДОКАЗ. Мабуть, тому, що він неодмінно повинен бачити попереду берег, землю.

ВИСНОВОК. Тому лелека облітає море, роблячи великий гак.

 

ВПРАВА 34. 1. Прочитай текст-міркування.

                 БІЛЬШЕ ЗНАТИ, БІЛЬШЕ ВМІТИ.

   Дехто думає так: тепер машини працюватимуть, а люди тільки на кнопки натискатимуть.

   Неправильно думає.

   Головною робочою силою була і буде людина. Людина з її розумом, з її вмілими руками. Людина робить машини. Вона ними керує. Треба багато знати, щоб побудувати навіть найпростішу машину. І керувати машиною можна тільки тоді, коли знаєш її будову.

2. Визнач у тексті твердження, доказ (доведення) і висновок.

34. ВІДПОВІДЬ.

ТВЕРДЖЕННЯ. Головною робочою силою була і буде людина. Людина з її розумом, з її вмілими руками. 

ДОКАЗ. Людина робить машини. Вона ними керує. 

ВИСНОВОК. Треба багато знати, щоб побудувати навіть найпростішу машину. І керувати машиною можна тільки тоді, коли знаєш її будову.

 

ВПРАВА 35. Попрацюйте разом! Складіть і запишіть текст-міркування за поданими твердженням і висновком. Подумайте, що треба написати в доказі (доведенні). Доберіть до тексту заголовок. 

35. ВІДПОВІДЬ.

Твердження: Кожному відкрита дорога до знань. 

Доказ (доведення): Тому школярі...

Висновок: Людина, яка багато знає і вміє, найбільш корисна суспільству.

 

ВПРАВА 36. 1. Прочитай текст.

    ГОЛОВНЕ В ЖИТТІ.

   Що найголовніше в житті? Один говорить: найголовніше — вугілля. Якби не вугілля, зупинилися б машини, не було б вугілля, люди замерзли б... Інший твердить: найголовніше — метал. Без металу не було б ні машин, ні вугілля, ні хліба, ні одягу. А третій каже: найголовніше — хліб. Без хліба не працювали б ні шахтарі, ні металурги, ні льотчики. 

   Хто з них правий? Що найголовніше в житті? 

   Найголовніша — праця, бо без праці не було б ні вугілля, ні металу, ні хліба (Василь Сухомлинський).

2. Які міркування висловлено в цьому тексті? Який зроблено висновок?

3. Що ти можеш сказати про слова говорить, твердить, каже? Яка їхня роль у мовленні? Випиши речення, у яких ужито ці слова.

36. ВІДПОВІДЬ.

2. МІРКУВАННЯ. Якби не вугілля, зупинилися б машини, не було б вугілля, люди замерзли б... Без металу не було б ні машин, ні вугілля, ні хліба, ні одягу. Без хліба не працювали б ні шахтарі, ні металурги, ні льотчики. 

ВИСНОВОК. Найголовніша — праця, бо без праці не було б ні вугілля, ні металу, ні хліба.

3. Говорить, твердить, каже – синоніми.

Один говорить: найголовніше — вугілля. Якби не вугілля, зупинилися б машини, не було б вугілля, люди замерзли б... Інший твердить: найголовніше — метал. А третій каже: найголовніше — хліб.

 

ВПРАВА 37. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

     Іде старець, увесь білий. Білий одяг, біле довге волосся, біла, як сніг, борода в нього. Легкий вітерець розвіває чуприну й бороду. У руці в нього палиця висока, з перехрестям угорі. Іде... Видно, що змучений — ледве ноги волочить... А очі в нього такі лагідні, така добрість б'є з них! (Антін Лотоцький).

2. Яка мета цього тексту? Які слова тексту допомогли вам уявити зовнішність людини?

37. ВІДПОВІДЬ.

1. ЗАГОЛОВОК. Старець. Мороз.

2. Це текст-опис. Його мета — описати зовнішність людини, тобто подати її словесний портрет.

Іде старець, увесь білий. Білий одяг, біле довге волосся, біла, як сніг, борода в нього. Легкий вітерець розвіває чуприну й бороду. У руці в нього палиця висока, з перехрестям угорі. Іде... Видно, що змучений — ледве ноги волочить... А очі в нього такі лагідні, така добрість б'є з них!

 

ВПРАВА 38. 1. Прочитай.

  У Наталочки очі як черешні, що вистигають у рясних полтавських садах. Великі, круглі, темні. І личко кругленьке, смаглявеньке. Дідусь так і називає її: «Моя черешенька!» (Оксана Іваненко).

2. Спробуй за цим описом намалювати вдома портрет Наталочки.

 

ВПРАВА 39. Склади текст-опис зовнішнього вигляду близької тобі людини (брата, сестри, товариша, подруги).

39. ВІДПОВІДЬ.

Опис зовнішнього вигляду моєї подруги Софійки. 

Опис зовнішнього вигляду моєї сестри. 

Опис зовнішнього вигляду мого товариша Андрійка. 

 

ВПРАВА 40. Попрацюйте в групах! 1. Прочитайте діалог. Доберіть заголовок.

Розмовляють двоє друзів.

— Кажуть, що кожна людина повинна залишити після себе добрий слід. Я вже знаю, що я зроблю. Як трохи підросту, то почну засаджувати деревами і кущами отой пустир. І там виросте гайок. А в тому гайку я побудую... Я ще не знаю, що саме збудую, але точно знаю, що там діти будуть влаштовувати фантастичні ігри...

— Е... Я ще про таке не думаю... Мені ще рано. Але я вже вмію змайструвати годівничку для птахів, шпаківню. Для цього треба... 

— …

2. Складіть і запишіть продовження діалогу — як можна змайструвати годівничку для птахів або шпаківню (на вибір).

40. ВІДПОВІДЬ.

Продовження діалогу — як можна змайструвати годівничку для птахів.

Продовження діалогу — як можна змайструвати шпаківню.

 

ВПРАВА 41. 1. Прочитай текст. Визнач, який це текст — розповідь чи опис.

    Закінчилося літо. З кожної гілочки на калині звисають грона. До калини часто навідуються птахи, які вже збираються у вирій. Птахи сідають на калину і дзьобають ягідки. А серед зими до калини прилетять снігурі і також будуть ласувати солодкими від морозу ягодами.

2. Поміркуй, як цей текст можна вдосконалити. За потреби скористайся підказкою: заміни слова, що повторюються, синонімами.

3. Запиши вдосконалений текст.

40. ВІДПОВІДЬ.

Закінчилося літо. З кожної гілочки на калині звисають грона. До дерева часто навідуються птахи, які вже збираються у вирій. Пернаті друзі сідають на калину і дзьобають ягідки. А серед зими до деревця прилетять снігурі і також будуть ласувати солодкими від морозу плодами.

 

ВПРАВА 42. 1. Прочитай текст.

ЗАТИШНА ГАЛЯВИНА.

    У темному великому лісі посеред непролазної гущавини примостилась невеличка затишна галявина. Росли тут кучеряві кущі ліщини, що вбиралися восени золотими горішками. Стояла горобина, з червоногарячими коралями на шиї. А попід ліщиною та навкруг порохнявих пеньків у зеленій траві жили громадою гриби.

   Поляна була в такій глушині, що ніхто з людей сюди не заходив. Тільки прибіжить іноді з гущавини зайчик та поскубе зеленої травиці. Прискаче сполохана козуля (косуля, сарна). Пристрибає спритна білочка поласувати смачними горішками (За Петром Козланюком).

2. Чи можна поміняти місцями абзаци? Якщо не можна, то чому?

3. Доведи, що слова великому, зеленому, пеньків написані правильно.

42. ВІДПОВІДЬ.

2. Якщо поміняти місцями не буде послідовного викладу думок.

3. Великому (бо велич), зеленому (бо зелень), пеньків (бо пень).

 

ВПРАВА 43.1. Прочитай текст. Визнач, яка його тема і головна думка.

                               ЯК ТВАРИНИ СПІЛКУЮТЬСЯ?

   Ніхто з вас, певне, і не підозрював, що тварини можуть спілкуватися. Вони контактують між собою за допомогою запахів, рухів тіла, голосу. Отже, у них є не один, а три способи розуміти одне одного. Звуки можуть відтворювати не тільки звірі, птахи, комахи, а й мешканці морських глибин.

  З народження кожна тварина володіє певною кількістю звуків. За допомогою їх вони вітаються, повідомляють про знайдену поживу, сигналізують про тривогу, задоволення.

     Звуки тварин дуже різні. Підраховано, наприклад, що голоси й пісні лише птахів мають майже чотириста відтінків (За Володимиром. Бондаренком).

2. Побудуй на основі цього тексту міркування на тему «Чи можуть тварини спілкуватися?».

43. ВІДПОВІДЬ.

1. ТЕМА: про способи спілкування тварин. ГОЛОВНА ДУМКА: заклик дізнаватися багато цікавого про життя тварин. 

2. ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ на тему «Чи можуть тварини спілкуватися?».

     Спостерігаючи за поводженням тварин, часто виникає думка «Чи можуть тварини спілкуватися?».

     Звичайно, тварини спілкуються між собою. По-перше, вони можуть відтворювати звуки. Наприклад, співають птахи, гавкають собаки. По-друге, мешканці не тільки суші, а й морських глибин спілкуються між собою. Дельфіни, наприклад, послуговуються ультразвуком. По-третє, за допомогою тваринної мови вони вітаються, повідомляють про знайдену поживу, сигналізують про тривогу, задоволення. По-четверте, за допомогою запаху, наприклад тварини-мами впізнають своїх дитинчат. 

     Науковці довели, що у тварин є аж три способи розуміти один одного. Це запахи, рухи тіла та голос.

 

ВПРАВА 44. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте і порівняйте два описи рослини.

1. Ромашка — трав'яниста рослина родини складноцвітих із дуже розгалуженими стеблами й суцвіттями - кошиками, на краях яких розміщені білі квітки, а в середині — жовті.

    Цвіте з травня до жовтня. Росте на городах, біля доріг, жител, на пустирях.

2. У зеленому затишному храмі, вся переплетена золотими нитями сонця, на високому гінкому стебельці росла лугова цариця — ромашка. Це, мабуть, була найпрекрасніша в світі квіточка: рівна, висока, із сумно нахиленою набік яскраво-жовтою, у білих ніжних прозорих пелюсточках голівкою, ще й зверху прикроплена дрібною, як вістря стальної голки, росичкою (Григір Тютюнник).

2. Простежте, у якому тексті прикметники та інші частини мови вжито в прямому і переносному значеннях, а в якому — тільки в прямому.

3. Відшукайте приклади художніх і наукових текстів у підручниках з читання, природознавства. Поясніть, яку роль у цих текстах відіграють прикметники.

44. ВІДПОВІДЬ.

У другому тексті прикметники та інші частини мови вжито в прямому і переносному значеннях, а в першому — тільки в прямому

У зеленому затишному храмі (зелена природа), переплетена золотими нитями сонця (жовта), лугова цариця (ромашка), сумно нахиленою (похиленою), прикроплена дрібною росичкою (з краплинкою роси).

 

ВПРАВА 45. 1. Прочитай записи, зроблені Максимом під час екскурсії до парку.

простора галявина

тиша

прив'яла трава

шелестить

притихла берізка

дятел

пожовкле листя

стукіт

дощові краплини, як сльози

сорока-білобока

стрекоче

2. У якому творі Максим хотів використати свої записи? Назви його. Напиши й ти такий твір. Використай у ньому Максимові записи і власні спостереження.

45. ВІДПОВІДЬ.

У творі-описі Максим хотів використати свої записи.

                                      Екскурсія до парку.

 

ВПРАВА 46. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте замітку (замітку до газети ще називають дописом) до газети. 

                               ВИРОСТЕ ДУБОВИЙ ГАЙ.

   Цього року на дубах рясно вродили жолуді. На заклик лісового господарства наш клас узяв участь у їх збиранні.

    Кожен приніс із собою в ліс відерце чи кошик. Діти розділились на групки і розсипалися попід дубами. Дружно взялися до роботи.

    Наша вчителька, Галина Петрівна, порадила відбирати найкращі плоди — великі, добірні, чисті. Адже з кожного жолудя проросте молодий дубок. А через багато років із цих дубків виросте новий дубовий гай.

                                                                                        Олена Петренко, 

                                                                                         учениця 4 класу

2. Яку спільну корисну роботу доводилося виконувати вам? Розкажіть про це усно. А хто забажає — напишіть замітку до газети.

46. ВІДПОВІДЬ.

Прибирання у парку опалого листя. Замітка в газету. 

 

ВПРАВА 47. Попрацюйте разом! 1. Напишіть замітку про одну з цікавих екскурсій учнів вашого класу (до музею, театру, на концерт тощо). Завдання виконуйте так:

1. Обдумайте тему вашої замітки.

2. Доберіть влучний заголовок.

3. Обміркуйте послідовність розповіді. Складіть план.

4. Опишіть події за планом спочатку на чернетці (чорновий, невідредагований текст, рукопис). Потім відредагуйте текст. Перепишіть його.

5. Підпишіть замітку. Віддайте її до шкільної газети.

2. Про цікаві події в класі, школі та поза школою пишіть до газети всім класом або окремо. Можливо, хтось із вас, коли виросте, стане журналістом (літературним працівником газет, журналів, радіо чи телебачення).

47. ВІДПОВІДЬ.

Свято мови. Замітка в газету. 

Шкільне життя мого класу. Замітка в газету. 

 

ХВИЛИНКА СПІЛКУВАННЯ.

— Здогадайся, яка найпопулярніша послуга в мережі Інтернет.

— Електронна пошта.

— А ти знаєш, для чого вона використовується?

— Вона дає змогу надсилати і читати різні повідомлення.

— А як працює електронна пошта?

— Користувачі надсилають повідомлення на електронну адресу.

 

ВПРАВА 48. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте листа. Скористайтеся цим зразком, коли будете писати свого листа.

            Люба бабусю, добрий день! 

   Учора я одержав гарні оцінки і хочу цим порадувати Вас. Своєї обіцянки я дотримуюсь. Щоранку роблю фізичну зарядку. Допомагаю мамі збирати Андрійка до дитячого садка.

   Після уроків самостійно виконую домашні завдання, читаю книжки. Граю в комп'ютерні ігри раз на тиждень у п'ятницю. Двічі на тиждень плаваю в басейні.

   Незабаром ми з мамою й Андрійком приїдемо до Вас у гості.

   До побачення.

                                                                                       29 вересня 2014 р.

                                                                                        Ваш онук Сашко

2. Зверніть увагу на правопис виділеного слова. Написання якого подібного слова ви вже знаєте?

3. Якщо є можливість, надішли свого листа електронною поштою.

48. ВІДПОВІДЬ.

1. Лист до бабусі. 

2. Щоранку, щодень пишуть разом.

 

ВПРАВА 49. 1. Розглянь фотоілюстрацію.

2. Прочитай речення і подумай, де його можна буде використати — у зачині, основній частині чи в кінцівці.

Під час користування комп'ютером необхідно дотримуватися встановлених для школярів правил.

3. Напиши розповідь за фотоілюстрацією. Використай у ній подане речення. Прочитай свій твір у класі.

49. ВІДПОВІДЬ.

Інші завдання дивись тут...