ГДЗ Відповіді до робочого зошита Савчин М.М. «ХІМІЯ 8 клас»

                                                       ЗМІСТ

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2021 РОКУ дивись тут...

                 ТЕМА 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ.

             РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ 

Сторінка 8. Самостійна робота. Кількість речовини. Моль
Сторінка 9. Домашнє завдання. Кількість речовини. Моль

Сторінка 10. Самостійна робота. Обчислення кількості речовини за числом молекул

Сторінка 11. Самостійна робота. Обчислення маси за кількістю речовини

Сторінка 12. Самостійна робота. Обчислення кількості речовини за масою

Сторінка 13. Домашнє завдання. Обчислення кількості речовини за масою

Сторінка 16. Самостійна робота. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро

Сторінка 17. Домашнє завдання. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро
Сторінка 19. Самостійна робота. Відносна густина газів

Сторінка 19. Домашнє завдання. Відносна густина газів

Сторінка 20. Узагальнення теоретичних знань з теми 1

Сторінка 21. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 1

                ТЕМА 2. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сторінка 24. Самостійна робота. Оксиди. Склад, назви, класифікація

Сторінка 25. Домашнє завдання. Оксиди. Склад, назви, класифікація

Сторінка 27. Самостійна робота. Кислоти. Склад, назви, клавифікація

Сторінка 29. Домашнє завдання. Кислоти. Склад, назви, класифікація

Сторінка 31. Самостійна робота. Основи (гідроксиди) Склад, назви, класифікація
Сторінка 32. Домашнє завдання. Основи (гідроксиди). Склад, назви, класифікація

Сторінка 34. Самостійна робота. Солі. Їх склад і назви

Сторінка 35. Домашнє завдання. Солі. Їх склад і  назви.

Сторінка 38. Самостійна робота. Фізичні і хімічні властивості оксидів

Сторінка 39. Домашнє завдання. Фізичні і хімічні властивості оксидів

Сторінка 43. Самостійна робота. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 44. Домашнє завдання. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 47. Самостійна робота. Поширення оксидів, їх використання

Сторінка 48. Домашнє завдання. поширення оксидів, їх викристання

Сторінка 51. Лабораторні досліди 1. Дія розчинів кислот на індикатори

Сторінка 52. Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 52. Лабораторні досліди 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Сторінка 53. Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 55. Самостійна робота. Хімічні властивості кислот. Реакції обміну

Сторінка 57. Домашнє завдання.Хімічні властивості кислот. реакції обміну

Сторінка 60. Самостійна робота. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 62. Лабораторні досліди 3. Дія розчинів лугів на індикатори

Сторінка 63. Лабораторні досліди 4. Взаємодія розчинів лугів з кислотами

Сторінка 64. Самостійна робота. Властивості основ. Реакція нейтралізації

Сторінка 66. Домашнє завдання. Властивості основ. Реакція нейтралізації

Сторінка 68. Лабораторні досліди 5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами

Сторінка 69. Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ

Сторінка 69. Лабораторні досліди 6. Розкладання нерозчинних кислот під час нагрівання

Сторінка 70. Самостійна робота. Хімічні властивості основ

Сторінка 72. Домашнє завдання. Хімічні властивості основ

Сторінка 73. Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ

Сторінка 74. Самостійна робота. Амфотерні гідроксиди й оксиди

Сторінка 75. Домашнє завдання. Амфотерні гідроксиди й оксиди

Сторінка 77. Лабораторні досліди 7. Взаємодія солей з металами

Сторінка 78. Самостійна робота (фронтальна). Хімічні властивості солей

Сторінка 78. Лабораторні досліди 8. Взаємодія солей з лугами в розчині

Сторінка 79. Домашнє завдання. Хімічні властивості солей

Сторінка 81. Лабораторні досліди 9. Реакція обміну між двома солями в розчині

Сторінка 82. Самостійна робота. Хімічні властивості солей. Реакція обміну

Сторінка 84. Домашнє завдання. Хімічні властивості солей. Реакція обміну

Сторінка 86. Лабораторні досліди 10. Розв’язування  експериментальних задач

Сторінка 87. Самостійна робота (фронтальна). Генетичні зв'язки між класами

Сторінка 87. Домашнє завдання. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

Сторінка 88. Тренувальні вправи. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

Сторінка 91. Самостійна робота (фронтальна). Загальні способи добування сполук

Сторінка 92. Домашнє завдання. Загальні способи добування неорганічних речовин

Сторінка 94. Самостійна робота. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 97. Узагальнення. Складні речовини, визначення, класифікація

                ТЕМА 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА

             ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д,І,МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

Сторінка 103. Самостійна робота (фронтальна) Характеристика лужних металів

Сторінка 104. Самостійна робота (фронтальна) Характеристика галогенів

Сторінка 105. Домашнє завдання Характеристика галогенів

Сторінка 108. Самостійна робота (фронтальна) Періодичний закон Д.І.Менделєєва

Сторінка 109. Тестові завдання  Періодичний закон Д.І.Менделєєва

Сторінка 110. Домашнє завдання Періодичний закон Д.І.Менделєєва

Сторінка 112. Самостійна робота Поняття про періоди та групи

Сторінка 113. Домашнє завдання Поняття про періоди та групи

Сторінка 115. Самостійна робота (фронтальна) Будова атома

Сторінка 116. Домашнє завдання Будова атома

Сторінка 118. Самостійна робота Ізотопи

Сторінка 119. Самостійна робота Ізотопи

Сторінка 120. Домашнє завдання Ізотопи

Сторінка 123. Самостійна робота Рух електронів в атомах

Сторінка 124. Домашнє завдання Рух електронів в атомах 

Сторінка 127. Самостійна робота Залежність властивостей елементів

Сторінка 129. Домашнє завдання Залежність властивостей елементів

Сторінка 132. Самостійна робота (фронтальна)

Сторінка 133. Домашнє завдання Взаємозв'язок між розміщенням елементів

Сторінка 135. Самостійна робота Характеристика елементів

Сторінка 135. Домашнє завдання Характеристика елементів

Сторінка 137. Лабораторні досліди 11. Дослідження характеру гідратів оксидів.

Сторінка 139. Узагальнення. Періодичний закон Д.М.Менделєєва. Будова атома.

Сторінка 140. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 3

                  ТЕМА 4. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Сторінка 145. Самостійна робота (фронтальна)

Сторінка 146. Самостійна робота

Сторінка 147. Домашнє завдання

Сторінка 149. Самостійна робота (групова)

Сторінка 150. Домашнє завдання

Сторінка 152. Самостійна робота

Сторінка 153. Домашнє завдання

Сторінка 155. Самостійна робота (групова)

Сторінка 156. Домашнє завдання

Сторінка 158. Узагальнення. Хімічний зв'язок і будова речовини

Сторінка 159. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 4